• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện: Ngành VHTTDL cần quyết liệt thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm

Văn hoá 30/07/2019 07:41

(Tổ Quốc) - Ngành VHTTDL đặt ra 15 nhiệm vụ cần quyết liệt thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Riêng du lịch có 6 nhiệm vụ trọng tâm và thể thao đặt ra 4 nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành trong năm 2019.

Đây là những mục tiêu đã được nêu rõ tại Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch của Bộ VHTTDL diễn ra chiều 29/7 tại Hà Nội. Hội nghị có sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện.

Hội nghị đã đề ra 15 nhiệm vụ trọng tâm thuộc lĩnh vực văn hóa gồm: Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ thực hiện Chương trình hành động của Bộ thực thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Kế hoạch của Bộ thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 và nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Hoàn thành đúng tiến độ các văn bản, đề án trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

bt

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo tại Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Hoàn thành các nhiệm vụ Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ năm 2019. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, các giải pháp phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trong toàn ngành với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả" gắn với việc thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", " Xây dựng văn hóa công sở trong công chức, viên chức và người lao động".

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ, Quy chế dân chủ ở cơ sở. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, làm tốt công tác tiếp công dân.

Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài nước. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa đối ngoại 2019.

Tổ chức Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 102 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

bt3

Ngành VHTTDL quyết liệt thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2019

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa. Hoàn thiện dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững.

Tiếp tục tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2019. Đẩy mạnh việc thực hiện Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

Tổ chức tốt các Ngày hội, hoạt động văn hóa nghệ thuật, giao lưu văn hóa các dân tộc, vùng đồng bào dân tộc.

Tập trung hoàn thiện trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Luật Thư viện tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật sau khi được Quốc hội thông qua.

Tiếp tục triển khai Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn. Chỉ đạo và tổ chức tốt các chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước; phối hợp chặt chẽ với các Hội chuyên ngành ở Trung ương và các địa phương tổ chức thành công các Cuộc thi, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp trong nước và quốc tế năm 2019.

Nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi). Chỉ đạo tổ chức các tuần phim, đợt phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 21 tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

cục ds

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc

Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Chương trình giáo dục đời sống gia đình. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam gắn với thực hiện Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ về "Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình".

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh một số vấn đề cụ thể, đặc biệt là những khó khăn cần giải pháp tháo gỡ trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch. Bên cạnh công tác chuyên môn ở từng lĩnh vực, Bộ trưởng lưu ý những vấn đề luôn cần tập trung và tăng cường thực hiện như chống xuống cấp đạo đức xã hội, văn hóa ứng xử, đào tạo nguồn nhân lực, công tác tổ chức cán bộ...

Đặc biệt, đối với một số lĩnh vực "nóng" như nghệ thuật biểu diễn, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, lễ hội..., Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan quản lý cần luôn luôn nhạy bén, nắm bắt và dự báo tình hình để kịp thời có giải pháp xử lý "nóng", đảm bảo hiệu quả và tránh khủng hoảng.

Bộ trưởng cũng yêu cầu trong thời gian từ nay đến cuối năm, các đơn vị phải quyết liệt trong thực hiện, triển khai nhằm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho 10 đơn vị thuộc Bộ để ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác như Vụ Thư viện, Nhà hát Tuồng Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sáng tác VHNT, Cục Di sản văn hóa, Đại học TDTT Bắc Ninh, Trường CĐ VHNT Tây Bắc, Trường CĐ Du lịch Hà Nội, Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, NXB Văn hóa dân tộc.../.

Hà An- ảnh: Nam Nguyễn

NỔI BẬT TRANG CHỦ