Thực tế, sau 9 tháng thực hiện nhiệm vụ thu, Bộ Tài chính đánh giá năm 2013 có thể hụt thu 25.200 tỉ đồng, không kể các khoản xử lý ghi thu-chi chi ngoài dự toán 38.430 tỉ đổng thì hụt thu lên tới 63.630 tỉ đồng.

Trước những thách thức của thu NSNN, Bộ Tài chính đã quyết liệt chỉ đạo tăng cường xử lý nợ đọng thuế, tăng cường kiểm tra chi hoàn thuế GTGT,... kết quả đến giữa tháng 12 thu cân đối loại trừ số ghi thu - ghi chi đạt trên 97% dự toán và đến cuối tháng 12, ngành tài chính đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, thu vào NSNN trên 20.000 tỉ đồng cổ tức DNNN của các Tập đoàn, TCty Nhà nước nắm giữ 100% vốn, thu tiền sử dụng đất 42.500 tỉ đồng... Nhiều địa phương trước báo cáo hụt thu lớn đã cố gắng giảm hụt thu, các địa phương trọng điểm thu thì đều đạt và vượt dự toán như TPHCM, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Phúc...

Về vấn đề bội chi năm 2013, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, bội chi 2013 thấp hơn mục tiêu của Quốc hội cho phép là 5,3%. Ngoài ra Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng cho biết việc hoàn thành dự toán thu NSNN năm 2013 đã đảm bảo cân đối đủ nguồn chi hoàn thuế GTGT hơn 91.500 tỉ đồng (dự toán Quốc hội cho phép là 71.000 tỉ đồng).

Năm 2014, với mục tiêu cân đối thu chi NSNN đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, phục hồi tăng trưởng, dự toán thu là 782.700 tỉ đồng trong đó dự toán thu nội địa 539.000 tỉ đồng và thu từ XNK là 154.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Công Nghiệp cho biết, Bộ đã làm việc với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan đề nghị các Tổng cục tăng chỉ tiêu thu.

Cụ thể, Tổng cục Thuế cố gắng tăng thu nội địa 5% và Tổng cục Hải quan phấn đấu tăng 3% so với dự toán. Dự toán chi NSNN là 1.006.700 tỉ đồng tăng 28.700 tỉ đồng so với dự toán 2013. Tuy nhiên, phải chi 54.000 tỉ đồng cho các nhiệm vụ tăng chi gồm 15.000 tỉ đồng chi trả nợ, 20.000 tỉ đồng để tăng lương, chi quốc phòng an ninh... Như vậy, thực chất chi NSNN 2014 giảm 25.300 tỉ đồng so với dự toán 2013, rất thấp so với nhu cầu 2014.

Để thực hiện được dự toán thu chi ngân sách 2014, Bộ Tài chính đưa ra 7 nhóm giải pháp với 17 giải pháp cụ thể theo hướng ưu tiên tập trung cho các chương trình an sinh xã hội, triệt để tiết kiệm. Yêu cầu các cơ quan không tăng biên chế, chỉ bố trí tối đa 70% so với số chi 2013 đối với các khoản chi hội nghị, hội thảo... Mức phát hành Trái phiếu Chính phủ năm 2014 dự kiến 100.000 tỉ đồng với 60.000 tỉ đồng thuộc kế hoạch giai đoạn 2011-2015 và thêm 40.000 tỉ đồng thuộc giai đoạn 2014-2016.

Theo LĐ