• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cà Mau: Phấn đấu đến năm 2020 đạt 1,5 triệu người sử dụng thông tin tại các thư viện

Văn hoá 15/05/2019 10:54

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng 2030 trên địa bàn.

Cà Mau: Phấn đấu đến năm 2020 đạt 1,5 triệu người sử dụng thông tin tại các thư viện - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Giáo dục Online

Theo đó, kế hoạch đặt ra mục tiêu đến năm 2020 có 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 20% - 25% người dân ở khu vực nông thôn, 15% - 20% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện công cộng, trung tâm văn hóa học tập cộng đồng, điểm bưu điện - văn hóa xã, cơ quan xuất bản và phát hành; 100% cơ sở giáo dục tại các cấp học có thư viện với vốn tài liệu phù hợp cho từng cấp học, 50% thư viện trong cấp học phổ thông đạt chuẩn về thư viện trường phổ thông theo quy định; 85% người sử dụng thư viện (đối với học sinh, sinh viên là 90%) có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin, tri thức thông qua việc đọc để phục vụ học tập, nghiên cứu và giải trí; mức hưởng thụ bình quân sách là 3,5 bản sách/người dân và đạt 0,5 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng, mỗi người dân trung bình đọc 2,5 cuốn sách/năm; số lượng người truy cập và sử dụng thông tin tại các thư viện đạt 1,5 triệu lượt người/năm…

Đến năm 2030, 100% học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh được đáp ứng nhu cầu đọc sách báo, tư liệu tại các thư viện cơ sở đào tạo và thư viện công cộng; 100% thư viện cấp huyện có trụ sở độc lập, có trang thiết bị hiện đại, được ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thư viện; Thư viện tỉnh được trang bị ô tô thư viện lưu động; 80% thư viện trong cấp học phổ thông đạt chuẩn thư viện trường phổ thông theo quy định; Mức hưởng thụ sách, báo trên đầu người dân đạt 05 bản/người dân…

Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, kế hoạch đưa ra 3 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chính gồm: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng thói quen, trang bị kỹ năng và phương pháp đọc; Hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; Nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mở rộng giao lưu hợp tác.

Việc triển khai đề án phát triển văn hóa đọc nhằm xây dựng thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao dân trí, hình thành lối sống văn minh, lành mạnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập.

Như Thanh

NỔI BẬT TRANG CHỦ