• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Các trường Đại học phải công khai việc làm của sinh viên tốt nghiệp

Giáo dục 02/10/2016 22:53

(Tổ Quốc) - Đây là nội dung mà Bộ GDĐT vừa yêu cầu các các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ sư phạm triển khai.

Theo đó, từ năm 2016, Giám đốc các ĐH, Học viện; Hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ sư phạm triển khai việc thu thập thông tin, xây dựng và công bố báo cáo về việc làm của sinh viên chính quy, tốt nghiệp bằng thứ nhất (tính từ sinh viên tốt nghiệp năm 2015) trên trang thông tin điện tử của trường.

Báo cáo này nhằm cung cấp, cập nhật thông tin về tình trạng việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia vào thị trường lao động của sinh viên để các trường nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo; điều chỉnh, bổ sung, cập nhật nội dung chương trình giảng dạy nhằm nâng cao tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm.

Theo văn bản yêu cầu, nội dung báo cáo gồm: Tình trạng việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; khu vực làm việc của sinh viên tốt nghiệp; đánh giá mối quan hệ giữa kết quả đào tạo và tình trạng việc làm của viên tốt nghiệp.

Các báo cáo phải phản ánh khách quan, trung thực tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp; nêu rõ phương pháp, quy trình điều tra việc làm của sinh viên tốt nghiệp và minh chứng về việc thực hiện để phục vụ công tác kiểm tra, xác thực thông tin của báo cáo.

Bộ GDĐT cho rằng, báo cáo là yêu cầu bắt buộc, là cơ sở để Bộ giám sát chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm của các trường và phải được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử của trường. Báo cáo phải được gửi về Bộ GDĐT trước ngày 1/1 hằng năm, thời gian bắt đầu từ ngày 1/1/2017./.

Tuấn Minh

NỔI BẬT TRANG CHỦ