• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Các trường đại học tự chủ tự thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục đại học

Giáo dục 03/12/2019 10:43

(Tổ Quốc) - Đây là một trong những quy định về quản lý văn bằng, chứng chỉ trong Thông tư do Bộ GDĐT mới ban hành.

Bộ GDĐT vừa ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân do ngày 29/11/2019; Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/01/2020.

Theo đó, văn bản này quy định về quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân gồm: nội dung, ngôn ngữ ghi trên văn bằng, chứng chỉ, phụ lục văn bằng; in phôi và quản lý văn bằng, chứng chỉ; cấp phát, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ; và cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

Các trường đại học tự chủ tự thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục đại học - Ảnh 1.

Nghiêm cấm mọi hành vi gian lận trong cấp phát và sử dụng văn bằng, chứng chỉ

Bộ GDĐT thống nhất quản lý văn bằng, chứng chỉ; quy định chi tiết nội dung chính ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng giáo dục đại học; quy định mẫu bằng tốt nghiệp: THCS, THPT, TCSP, CĐSP, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân; quy định nguyên tắc in phôi, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ.

Các Sở GDĐT, Phòng GDĐT, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở đào tạo giáo viên tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo phân cấp, theo quy định của pháp luật và quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

Nội dung ghi trên văn bằng giáo dục đại học và phụ lục văn bằng giáo dục đại học thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Nội dung ghi trên bằng tốt nghiệp THCS, THPT, TCSP, CĐSP và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành. Ngôn ngữ ghi trên văn bằng, chứng chỉ là tiếng Việt. Nếu văn bằng, chứng chỉ có ghi thêm tiếng nước ngoài thì phải được ghi chính xác và phù hợp với nội dung tiếng Việt, kích cỡ chữ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Bộ GDĐT in phôi bằng tốt nghiệp THCS, THPT, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo số lượng do các cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ đăng ký.

Cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo giáo viên được in phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định. Mẫu phôi chứng chỉ phải gửi báo cáo Bộ GDĐT, cơ quan quản lý trực tiếp, công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi CSGD đóng trụ sở chính.

Cơ sở giáo dục đại học tự chủ thiết kế mẫu, in phôi văn bằng giáo dục đại học. Cơ sở đào tạo giáo viên in phôi bằng tốt nghiệp TCSP, CĐSP theo mẫu do Bộ GDĐT quy định và được bổ sung thêm biểu tượng, hoa văn in trên văn bằng.

Thông tư cũng quy định rõ việc quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ; trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, CSGD trong việc in và quản lý phôi ; quản lý việc cấp văn bằng, chứng chỉ; chế độ báo cáo việc in phôi, quản lý phôi và quản lý văn bằng, chứng chỉ.

Bằng tốt nghiệp THCS do trưởng phòng GDĐT cấp; Bằng tốt nghiệp THPT do giám đốc sở GDĐT cấp; Bằng tốt nghiệp TCSP, CĐSP do người đứng đầu cơ sở đào tạo giáo viên hoặc người đứng đầu CSGD đại học có ngành đào tạo giáo viên cấp; Văn bằng giáo dục đại học do giám đốc đại học, hiệu trưởng trường đại học, giám đốc học viện, viện trưởng viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo và cấp văn bằng ở trình độ tương ứng cấp; Giám đốc dại học cấp văn bằng giáo dục đại học cho người học của các đơn vị đào tạo, nghiên cứu trực thuộc (trừ các trường đại học thành viên).

Giám đốc Sở GDĐT, thủ trưởng cơ sở giáo dục cấp chứng chỉ cho người học theo quy định.

Văn bản cũng quy định về điều kiện, thời hạn cấp, cấp lại, lưu giữ hồ sơ cấp văn bằng, chứng chỉ… Các quy định về chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ; thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ và công bố công khai thông tin về cấp văn bằng, chứng chỉ trên cổng thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ…

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định rõ về bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Trong đó, bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc có giá trị sử dụng thay cho bản chính trong các giao dịch, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Cùng đó là các quy định về cấp bản sao, thẩm quyền và trách nhiệm, người có quyền yêu cầu, thủ tục cấp bản sao…

Phương Anh

NỔI BẬT TRANG CHỦ