• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL An Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở

Văn hoá 28/10/2019 19:01

(Tổ Quốc) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đã xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành VHTTDL An Giang thi đua thực hiện văn hóa công sở - Ảnh 1.

Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Phong trào nhằm nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Tạo môi trường làm việc của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang đảm bảo văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần mang lại hiệu quả hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Phong trào thi đua hướng tới đối tượng là tập thể (các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-TDTT các huyện, thị xã, Thành phố) và cá nhân (cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang).

Đối với tập thể, nội dung phong trào bao gồm thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị "Văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp": Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan, đơn vị; Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; Thực hiện cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; Xây dựng quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; Xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện "Kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp": Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; Tích cực tham gia các phong trào thi đua, yêu nước do cơ quan đơn vị và địa phương phát động, tổ chức góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phong trào thi đua được triển khai thực hiện từ năm 2019 đến năm 2025./.

Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ