10 tỷ đồng hỗ trợ sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao
Thứ Bảy, ngày 17/04/2010 - 08:53

(Toquoc)-10 tỷ đồng là nguồn kinh phí mà Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý bổ sung từ nguồn chi sự nghiệp văn hóa của ngân sách Trung ương năm 2010 để hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương năm 2010.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý về nguyên tắc tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trương ương và địa phương giai đoạn 2011 - 2015.

Phó Thủ tướng giao Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện "Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương giai đoạn 2006 - 2010" được phê duyệt tại Quyết định số 926/QĐ-TTg ngày 6/7/2006 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, xây dựng Đề án hỗ trợ cho giai đoạn 2011 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mục tiêu của Đề án là hỗ trợ các hoạt động sáng tạo trong các lĩnh vực văn học, mỹ thuật, âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh, múa, văn nghệ dân gian, văn nghệ các dân tộc thiểu số, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học - Nghệ thuật địa phương cho các đề tài phản ánh lịch sử, các thời kỳ kháng chiến cứu nước, truyền thống văn hoá dân tộc; công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước, những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại; thiếu niên, nhi đồng, dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, đề án cũng nhằm hỗ trợ sáng tạo để có những tác phẩm công trình có chất lượng cao; những tác phẩm, công trình có chất lượng cao nhưng chưa được đầu tư; tác phẩm báo chí chất lượng cao ở địa phương tập trung vào các đề tài lớn./.

L.M

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại