Khuyến khích đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước Thủ đô
Thứ Năm, ngày 09/09/2010 - 17:25

(Toquoc) – Quyết định 1654 của Thủ tướng mới đây đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch thoát nước trên toàn bộ hệ thống tiêu thoát nước Hà Nội và phần mở rộng ra các tỉnh xung quanh.

Đây là nhiệm vụ quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND TP Hà Nội lập.

Theo quyết định này, Thủ tướng yêu cầu một trong những nội dung cơ bản của nhiệm vụ quy hoạch này là quy hoạch thoát nước mưa phải góp phần giảm thiểu và từng bước xóa bỏ tình trạng ngập úng tại đô thị trung tâm Thủ đô Hà Nội và các đô thị khác trên địa bàn.

Trong đó khuyến khích các tổ chức và cá nhân tham gia đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước của Hà Nội.

Quy hoạch cũng xác định mối quan hệ vùng về thoát nước, hệ thống tiêu thoát nước các lưu vực sông, các khu vực thuộc địa bàn Hà Nội; rà soát và xác định cụ thể các chỉ tiêu, thông số cơ bản cho thoát nước bao gồm điều kiện khí tượng, thủy văn, hệ số thấm, quy chuẩn thoát nước sinh hoạt đô thị, công nghiệp, dịch vụ..., dự báo nhu cầu thoát nước mưa và dự báo tổng lượng nước thải theo từng giai đoạn quy hoạch, xác định lưu vực và hướng thoát nước mưa; vị trí, quy mô các công trình đầu mối, mạng lưới thoát nước mưa…

Thái Tùng

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại