Phê duyệt đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng
Thứ Bảy, ngày 06/06/2015 - 00:00

(Toquoc)-Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015", với mục tiêu cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các tổ chức tín dụng để đến năm 2020 phát triển được hệ thống các tổ chức tín dụng đa năng.

Đề án nêu rõ, nâng cao vai trò, vị trí chi phối của các ngân hàng thương mại nhà nước; bảo đảm các ngân hàng thương mại nhà nước thật sự là lực lượng chủ lực, chủ đạo của hệ thống các tổ chức tín dụng, có quy mô lớn, hoạt động an toàn, hiệu quả và có năng lực quản trị tiên tiến, khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2015 hình thành được 1- 2 ngân hàng thương mại nhà nước đạt trình độ khu vực về quy mô, quản trị, công nghệ và khả năng cạnh tranh. Tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà nước. Phấn đấu đạt tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng thương mại nhà nước dưới 3% theo tiêu chuẩn phân loại nợ và chuẩn mực kế toán của Việt Nam . Bên cạnh đó, đa dạng hóa các phương thức huy động vốn; kiểm soát tăng trưởng tín dụng phù hợp với nguồn vốn về quy mô và cơ cấu kỳ hạn; từng bước giảm tỷ lệ dư nợ tín dụng so với vốn huy động về mức không quá 90% đến năm 2015.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng tài chính, hoạt động và quản trị…các tổ chức tín dụng sẽ được phân loại thành 3 nhóm (tổ chức tín dụng lành mạnh; tổ chức tín dụng thiếu thanh khoản tạm thời và tổ chức tín dụng yếu kém) để có biện pháp xử lý thích hợp. Đề án cũng đưa ra giải pháp cơ cấu lại 3 nhóm tổ chức tín dụng trên, trong đó đối với các tổ chức tín dụng yếu kém, Ngân hàng nhà nước Việt Nam tái cấp vốn. Đồng thời sẽ giám sát đặc biệt đối với các tổ chức tín dụng yếu kém. Sau khi áp dụng các biện pháp bảo đảm khả năng chi trả, tổ chức tín dụng yếu kém được sáp nhập, hợp nhất, mua lại trên cơ sở tự nguyện. Nếu không thể thực hiện một cách tự nguyện, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ áp dụng các biện pháp sáp nhập, hợp nhất, mua lại trên cơ sở bắt buộc đối với tổ chức tín dụng yếu kém;.../.

            A.Trâm

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm