Thu ngân sách tăng 21,6%
Thứ Tư, ngày 08/09/2010 - 16:05

(Toquoc)- Bộ Tài chính cho biết, 6 tháng đầu năm, thu ngân sách ước đạt 242.430 tỷ đồng, đạt 52,5% dự toán, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm 2009.

Trong đó: thu nội địa ước đạt 51,1% dự toán (cùng kỳ năm 2009 đạt 49,2%, năm 2008 đạt 56,7% và năm 2007 đạt 46,1% dự toán), tăng 21,0%; thu từ dầu thô ước đạt 45,9% dự toán, tăng 9,9% và thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 58,6% dự toán, tăng 32,6% so với cùng kỳ năm 2009.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính, đây là mức khá so với một số năm gần đây, cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng.

Ở vế ngược lại- 6 tháng qua, chi ngân sách đạt 273.080 tỷ đồng, bằng 46,9% dự toán, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2009. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 62.665 tỷ đồng, bằng 49,9% dự toán, tăng 21,0% so với cùng kỳ năm 2009; Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước (bao gồm cả chi cải cách tiền lương) ước đạt 175.225 tỷ đồng, bằng 47,2% dự toán, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm 2009./.

T.Nam

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại