Tiết kiệm trên 500 tỷ đồng nhờ xén thủ tục hành chính
Thứ Hai, ngày 19/04/2010 - 23:01

(Toquoc) – Chiều nay, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội đã công bố kết quả rà soát các thủ tục hành chính giai đoạn II của Đề án 30 và chuẩn bị bước vào giai đoạn III của đề án.

Theo đó, bộ  đã kiến nghị bãi bỏ hai thủ tục hành chính, sửa đổi bổ sung 11 thủ tục, đạt 100% chỉ  tiêu đơn giản hóa và đảm bảo cắt giảm 44% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính với tổng số tiền tiết kiệm được hàng năm ước tính trên 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, việc rà  soát các thủ tục còn lại của bộ cũng đã hoàn thành. Trong số 291 thủ tục thuộc phạm vi quản lý của Bộ, đã kiến nghị bãi bỏ, hủy bỏ  42 thủ tục hành chính đạt 14,4%, trong đó có 36 thủ tục không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ; thay thế 25 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 156 thủ tục và giữ nguyên 68 thủ tục.

Đối với việc tính toán chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (tức chi phí mà cá nhân, tổ chức phải gánh chịu để tuân thủ các quy định của một thủ tục hành chính nhất định), Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ đạt 36,6%, vượt yêu cầu Chính phủ giao với số tiền trên 2.000 tỷ đồng/năm.

Tới giai đoạn III, Tổ công tác thực hiện đề án 30 của Bộ đề nghị các đơn vị hoàn thiện phương án đơn giản hóa thủ tục, triển khai các kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính thành các quy định cụ thể.

Vụ Pháp chế  phối hợp với các đơn vị liên quan lập kế  hoạch và triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật thích hợp để thực thi các phương án  đơn giản hóa thủ tục./.

Gia Bảo

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại