Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản
Thứ Tư, ngày 29/09/2010 - 11:26

(Toquoc)-Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sẽ tổ chức Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thuỷ sản năm 2011.

Mục đích của cuộc Tổng điều tra này là nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông thôn, nông nghiệp và thủy sản phục vụ việc đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển của nông nghiệp, nông thôn Việt Nam; thiết lập căn cứ để làm cơ sở xây dựng  kế hoạch, hoạch định chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới và mục tiêu của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Nội dung điều tra, bao gồm: Thực trạng nền sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (số lượng đơn vị sản xuất; số lao động và cơ cấu lao động; quy mô sản xuất; năng lực sản xuất, tình hình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất  nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; tiếp cận thông tin  của các đơn vị sản xuất; tác động của sản xuất  nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tới  môi trường; phát triển kinh tế trang trại; vai trò phụ nữ,….trong sản xuất  nông , lâm nghiệp và thuỷ sản); Thực trạng nông thôn: thực trạng và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; thực trạng và những chuyển biến về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; Thông tin về cư dân nông thôn (điều kiện sống của cư dân nông thôn;  tích luỹ và khả năng  huy động vốn, tình hình vay vốn, khả năng tiếp cận tín dụng ; đào tạo nghề cho lao động nông thôn).

Cuộc Tổng điều tra sẽ diễn ra vào ngày 01/7/2011 trên phạm vi cả nước và kéo dài đến ngày 30/7/2011. Số liệu sơ bộ công bố vào tháng 12/2011. Kết quả chính thức công bố vào quý III/2012./.

T.Thuỷ

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại