TVQH giám sát cải cách thủ tục hành chính
Thứ Bảy, ngày 25/09/2010 - 21:21

(Toquoc) – Đó là một trong những nội dung của phiên họp thứ 35 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ 27/9 tới 5/10.

Tại kỳ họp, đoàn giám sát của Quốc hội sẽ báo cáo giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010.

Các thành viên của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo về công tác dân nguyện và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2010; Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thanh tra (sửa đổi); Cho ý kiến về dự kiến chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011; Thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc tổ chức, thực hiện chính sách, pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật viên chức:

Tại kỳ họp này, Chính phủ cũng sẽ có các báo cáo về công tác thi hành án, về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2010; Nghe báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, Chính phủ sẽ báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán  ngân sách nhà nước năm 2011; phương án phân bổ ngân sách trung ương và bổ sung ngân sách địa phương năm 2011; định hướng các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Một số dự thảo luật như Luật thuế bảo vệ môi trường, Luật Khoáng sản... tiếp tục được các đại biểu cho ý kiến./.

Song Đào

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại