Xuất hàng phục vụ phòng, chống lụt bão
Thứ Tư, ngày 08/09/2010 - 17:15

(Toquoc)- Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) một số mặt hàng từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để bổ sung cho các Bộ, ngành, địa phương phục vụ nhiệm vụ phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2010.

Số lượng các mặt hàng được xuất cấp cụ thể như sau: 900 bộ nhà bạt cứu sinh các loại (trong đó 500 bộ loại 16,5 m2; 300 bộ loại 24,75 m2 và 100 bộ loại 60 m2); 50.000 chiếc phao áo cứu sinh; 50.000 chiếc phao tròn cứu sinh; 200 chiếc bè cứu sinh nhẹ và 10 bộ thiết bị chữa cháy đồng bộ.

Thủ tướng giao Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Tài chính rà soát nhu cầu và số lượng trang thiết bị đã xuất cấp để phân bổ cụ thể số lượng, chủng loại cho các Bộ, ngành, địa phương. Việc cấp phát, tiếp nhận, sử dụng và bảo quản trang thiết bị nêu trên thực hiện theo quy định hiện hành./.

T.Nam

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại