Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14/4/1944 tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội. Trình độ học vấn: Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học, cử nhân Ngữ văn
[Infographics] Chặng đường hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng - Ảnh 1.