• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chọn biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch Hưng Yên

Du lịch 02/04/2020 14:10

(Tổ Quốc) - Chọn biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch Hưng Yên; Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Hà Nam đã được nâng lên rõ rệt; Sở Du lịch Hải Phòng dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan… là những thông tin văn hóa và du lịch nổi bật tại các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Chọn biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch Hưng Yên - Ảnh 1.

Chùa Chuông (thành phố Hưng Yên) Ảnh tư liệu

Hưng Yên: UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 01/4/2020 về việc chọn biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch Hưng Yên.

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chọn biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch Hưng Yên gồm: Biểu tượng (logo) của Tác giả Nguyễn Quang Xuân Vinh, địa chỉ Thành phố Cần Thơ.

Khẩu hiệu (slogan) "Nét duyên hồn Việt" của tác giả Phạm Tam, địa chỉ thành phố Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh giao Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giới thiệu, quảng bá, sử dụng biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Hưng Yên đúng quy định; Đồng thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất việc thay đổi biểu tượng (logo) và khẩu hiệu (slogan) du lịch Hưng Yên phù hợp với điều kiện và yêu cầu phát triển du lịch của tỉnh ở từng giai đoạn.

Hà Nam: Theo báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 2164/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013- 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Nam: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của kinh tế - xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân Hà Nam đã được nâng lên rõ rệt. Phát huy kết quả của phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, nhiều thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại.

Công tác xã hội hóa đầu tư các thiết chế văn hoá, thể thao được đẩy mạnh. Các thiết chế văn hoá, thể thao trên địa bàn tỉnh đã cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sáng tạo văn hóa của nhân dân, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở đã được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm, đầu tư xây dựng khá đồng bộ, huy động, khai thác mạnh mẽ các nguồn lực xã hội ủng hộ, tham gia vào xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến khu dân cư.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, việc quy hoạch quỹ đất để xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao tại cơ sở còn gặp nhiều khó khăn, vẫn còn tình trạng sử dụng đất hoạt động văn hóa, thể thao vào các mục đích khác. Kinh phí xây dựng, đầu tư trang thiết bị của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở còn hạn chế so với nhu cầu thực tế; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở còn chưa đồng đều, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt VHVN, TDTT của nhân dân. Một số Nhà văn hóa được xây dựng trước khi ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, hoặc sửa chữa từ nhà kho, nhà trẻ mẫu giáo nên quy mô nhỏ, thậm chí nhiều Nhà văn hóa dột nát, khuôn viên chật hẹp, đang trong tình trạng xuống cấp nên số lượng Nhà văn hóa thôn, xóm đạt quy định của Bộ VHTTDL chưa cao.

Bên cạnh đó, một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đến việc phát huy hiệu quả của thiết chế văn hóa, thể thao. Các trang thiết bị trong nhà văn hóa còn đơn giản, chủ yếu do nhân dân đóng góp, mua sắm nên không đồng bộ, chưa thật sự đáp ứng được nhu cầu hoạt động của nhà văn hóa, ảnh hưởng việc tổ chức và duy trì các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục- thể thao tai cơ sở; Công tác xã hội hóa xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở chưa huy động được nhiều nguồn lực tham gia.

Hải Phòng: Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố đã có nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt. Thực hiện Công văn số 2289/UBND-NC ngày 30/3/2019 của UBND thành phố về việc dừng giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến công dân và hạn chế người làm việc trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Sở Du lịch Thông báo các tổ chức, công dân đến làm việc, liên hệ công tác tại Sở Du lịch một số nội dung như:

Dừng ngay việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính đối với công dân cho đến hết ngày 15/4/2020 (trừ các trường hợp đặc biệt, cấp bách, do Thủ trưởng cơ quan xem xét, quyết định); Dừng tiếp công dân tại Sở Du lịch theo quy định đến hết ngày 15/4/2020; Không làm việc với người đến cơ quan không đeo khẩu trang, không thực hiện các biện pháp chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định; Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố tại văn bản số 2244/UBND-VX ngày 27/3/2020 và các văn bản chỉ đạo của Sở Du lịch.

NỔI BẬT TRANG CHỦ