• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Chọn SGK cho năm học mới: Tổ chuyên môn sẽ "ra tay" đầu tiên

Giáo dục 02/12/2019 10:49

(Tổ Quốc) - Sau khi Bộ GDĐT công bố 32 cuốn sách giáo khoa (SGK) sẽ được sử dụng trong chương trình giáo dục phổ thông trong năm học 2020-2021, ngày 30/11/2019, Bộ đã công bố dự thảo thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông. Theo đó, các cơ sở giáo dục phổ thông sẽ tự chọn SGK để sử dụng.

Chỉ còn chưa đầy 1 năm nữa, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bắt đầu được thực hiện đối với lớp 1, để kịp tiến độ thực hiện theo lộ trình này, ngày 22/11, Bộ GDĐT đã công bố danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Tiếp đó, để lựa chọn SGK sử dụng trong năm học tới cần có những hướng dẫn cụ thể. Đây sẽ là căn cứ để các cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức lựa chọn SGK đáp ứng yêu cầu triển khai từ năm học 2020-2021.

Theo Dự thảo thông tư hướng dẫn lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ GDĐT, lý do được Bộ GDĐT đưa ra là, Luật Giáo dục 2019 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 32: "Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo".

Tuy nhiên, ngày 01/7/2020, Luật Giáo dục 2019 mới có hiệu lực thi hành, trong khi sách giáo khoa phải được tổ chức lựa chọn từ đầu năm 2020 và công bố kết quả trước tháng 31/3/2020 để kịp thời cung cấp SGK năm học 2020 - 2021.

Bộ GDĐT đã dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 2 của Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đổi mới chương trình, SGK giáo dục phổ thông: "Các cơ sở giáo dục phổ thông lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng dựa trên ý kiến của giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh theo hướng dẫn của Bộ GDĐT".

Bộ GDĐT "chốt" phương án lựa chọn SGK sử dụng trong năm học tới 2020-2021 - Ảnh 2.

Một số SGK sẽ được sử dụng trong năm học 2020-2021

Dự thảo Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định về nguyên tắc, tiêu chí, Hội đồng, quy trình lựa chọn SGK của các cơ sở giáo dục phổ thông và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc lựa chọn SGK để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, SGK được lựa chọn trên 3 nguyên tắc: Lựa chọn SGK thuộc danh mục SGK đã được Bộ trưởng Bộ GDĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; Lựa chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp; Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Và 2 tiêu chí lựa chọn SGK bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Phù hợp với đặc điểm kinh tế - xã hội của địa phương; Phù hợp với điều kiện tổ chức dạy và học tại cơ sở giáo dục phổ thông. Giám đốc sở GDĐT hướng dẫn cụ thể tiêu chí để lựa chọn SGK phù hợp với địa phương.

Về Hội đồng lựa chọn SGK, Thông tư quy định cơ cấu Hội đồng, nhiệm vụ và quyền hạn các thành viên Hội đồng, nguyên tắc làm việc của Hội đồng.

Quy trình lựa chọn SGK được thực hiện theo 4 bước: Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá SGK của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK, đề xuất với Hội đồng bằng văn bản danh mục lựa chọn SGK. Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá đề xuất danh mục lựa chọn SGK của các tổ chuyên môn theo các nguyên tắc... Hội đồng tổng hợp kết quả thành biên bản. Hội đồng đề xuất với người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục SGK được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Trên cơ sở đề xuất của Hội đồng, người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông ban hành quyết định danh mục SGK được lựa chọn sử dụng.

Việc công bố danh mục sách giáo khoa được lựa chọn do Người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông công bố công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông và niêm yết tại cơ sở giáo dục phổ thông trước khi bắt đầu năm học mới ít nhất là 05 (năm) tháng.

Dự thảo Thông tư lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 30/11/2019 đến ngày 30/01/2020.

Khánh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ