Từ một địa chỉ bị “lãng quên” bỗng trở thành một địa chỉ du lịch ăn khách
09:31
Làng văn hóa du lịch diện tích 1.544ha, với số vốn đầu tư 3.256,8 tỉ đồng, từng được coi là điển hình của sự lãng phí bây giờ ra sao
TIN MỚI NHẤT