• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Chủ tịch nước Lệnh công bố Hiến pháp

Thời sự 09/12/2013 - 22:34

(Toquoc)- Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo, công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước

(Toquoc)-Sáng 9/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo, công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Nghị quyết Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Đây là bản Hiến pháp sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua vào ngày 28/11, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII.

Tại buổi họp báo, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Giang Sơn đã công bố Lệnh số 18 về việc công bố Hiến pháp và Lệnh số 19 về việc công bố Nghị quyết của Quốc hội.Chủ tịch nước ký lệnh công bố Hiến pháp (Nguồn: TTXVN)

Ông Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã giới thiệu những nội dung cơ bản của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam với 11 chương, 120 điều.

Đặc biệt, Hiến pháp đã thể hiện rõ hơn bản chất của Nhà nước ta là "Nhà nước dân chủ, Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân". Đồng thời thừa nhận, tôn trọng và bảo đảm thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân.

Hiến pháp cũng tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, bảo đảm công bằng xã hội, bảo vệ môi trường.

Hiến pháp cũng quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiển sát nhân dân, mô hình tổ chức chính quyền địa phương....

Về hiệu lực của Hiến pháp và bảo vệ Hiến pháp, Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nêu rõ thời điểm Hiến pháp mới có hiệu lực là từ ngày 1/1/2014. Đồng thời, quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức thi hành Hiến pháp; trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, nhằm bảo đảm Hiến pháp được tuân thủ và chấp hành nghiêm trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đáng chú ý, Nghị quyết nêu rõ, các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác được ban hành trước ngày Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực phải được rà soát lại để sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Việc sửa đổi, bổ sung Luật tổ chức Quốc hội, Luật tổ chức Chính phủ, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Kiểm toán Nhà nước, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân và ban hành mới Luật tổ chức chính quyền địa phương phải được trình Quốc hội xem xét, thông qua chậm nhất là vào kỳ họp thứ 10 (tháng 10 năm 2015).

Những công việc đang được cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định của Hiến pháp năm 1992 mà thẩm quyền này được giao cho cơ quan nhà nước khác thực hiện theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì phải chuyển giao cho cơ quan nhà nước đó để tiếp tục giải quyết, kể từ ngày Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực.

So với Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp được Quốc hội thông qua năm 2013 được đánh giá có nhiều điểm mới cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến./.

Minh Vân

NỔI BẬT TRANG CHỦ