• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Chủ tịch nước trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016“

Thời sự 14/10/2016 22:12

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016” cho 63 nông dân xuất sắc tiêu biểu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch BCH T.Ư Hội NDVN Lại Xuân Môn trao danh hiệu Nông dân xuất sắc 2016 cho các nông dân xuất sắc. Ảnh: Đàm Duy/Dân Việt

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2016), tối 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương tổ chức Chương trình “Tự hào Nông dân Việt Nam” và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”.

Đây là chương trình được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh những tấm gương nông dân điển hình tiên tiến, có nhiều sáng tạo, cống hiến trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ quyền quốc gia.

Tham dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch nước Trần Đại Quang, bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và 63 nông dân xuất sắc đại diện cho 63 tỉnh, thành cả nước.

Những năm qua, thực hiện đường lối đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nông nghiệp, nông dân, nông thôn nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn.

Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực quốc gia.

Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp, dịch vụ, ngành nghề, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường.

Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân ngày càng được cải thiện. Vị thế chính trị của giai cấp nông dân ngày càng được nâng cao.

Trong những thành tựu đó có vai trò, đóng góp quan trọng của Hội Nông dân Việt Nam, nhất là trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam.

Những cống hiến, đóng góp to lớn của giai cấp nông dân - lực lượng chiếm gần 70% dân số, gần 50% lao động của cả nước - đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam, hội viên Hội Nông dân và nông dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước đồng thời gửi lời chúc mừng 63 nông dân xuất sắc tiêu biểu được vinh dự trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Đồng thời tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến người nông dân, không chỉ trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển và hội nhập, mà còn trong việc điều chỉnh các chính sách hỗ trợ giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội cho nông dân và người dân nông thôn.

Để các phong trào thi đua của Hội ngày càng phát triển, Chủ tịch nước đề nghị Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, các ban, bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Hội cần tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Bảo tồn và phát triển làng nghề”, “Đào tạo nguồn nhân lực”, “Phát triển kinh tế hợp tác”... nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Cấp ủy, chính quyền các cấp cần triển khai các hoạt động thiết thực để đưa tiến bộ khoa học - công nghệ về khu vực nông thôn, tích cực hỗ trợ nông dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải phóng lao động thủ công và phấn đấu trở thành công nhân nông nghiệp của nền sản xuất lớn.

Hội Nông dân các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân, tạo điều kiện để nông dân tham gia và thụ hưởng thành quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích đóng góp to lớn của Hội Nông dân Việt Nam, hội viên Hội Nông dân và nông dân cả nước trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước đồng thời gửi lời chúc mừng 63 nông dân xuất sắc tiêu biểu được vinh dự trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2016”.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân. Đồng thời tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến người nông dân, không chỉ trong việc tiếp cận các cơ hội phát triển và hội nhập, mà còn trong việc điều chỉnh các chính sách hỗ trợ giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội cho nông dân và người dân nông thôn.

Để các phong trào thi đua của Hội ngày càng phát triển, Chủ tịch nước đề nghị Hội Nông dân Việt Nam cần phối hợp chặt chẽ với Bộ NN&PTNT, các ban, bộ, ngành, địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Chủ tịch nước đồng thời đề nghị Hội cần tích cực tuyên truyền, vận động nông dân hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình “Xây dựng nông thôn mới”, “Bảo tồn và phát triển làng nghề”, “Đào tạo nguồn nhân lực”, “Phát triển kinh tế hợp tác”... nhằm xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Cấp ủy, chính quyền các cấp cần triển khai các hoạt động thiết thực để đưa tiến bộ khoa học - công nghệ về khu vực nông thôn, tích cực hỗ trợ nông dân phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải phóng lao động thủ công và phấn đấu trở thành công nhân nông nghiệp của nền sản xuất lớn.

Hội Nông dân các cấp phải thực sự là người đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, nông dân, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, mang lại lợi ích thiết thực cho nông dân. Quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống của nông dân, tạo điều kiện để nông dân tham gia và thụ hưởng thành quả của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ