Chia sẻ
(Tổ Quốc) - Chiều 10-11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là những gương mặt điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(Tổ Quốc) - Chiều 10-11, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần thứ III với sự tham dự của hơn 300 đại biểu là những gương mặt điển hình trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016-2020. 

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 1.

Ngày 10/11, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ III.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 2.

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đại diện các Bộ, ban, ngành và 300 đại biểu là các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 3.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cho biết, Đại hội thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL lần thứ III là một dấu mốc quan trọng, tạo bước phát triển mới trên cơ sở tiếp nối, phát huy những truyền thống tốt đẹp, những thành tích, kết quả đạt được trong suốt những năm qua và đề ra phương hướng, mục tiêu cho giai đoạn 2021-2025.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 4.

Trong giai đoạn 2016-2020, Bộ VHTTDL đã triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương phát động như Chỉ thị 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2016 và kế hoạch 5 năm (2016-2020).

Đại hội nghe tham luận của các đại biểu.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 6.

Tại Đại hội, ông Phùng Huy Cẩn, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng (Bộ VHTTDL) đã báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng của Bộ trong giai đoạn 2016-2020. Công tác khen thưởng đã đạt được trong 5 năm qua gồm hàng chục Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của Chính phủ trao tặng cho các tập thể và cá nhân; Chủ tịch nước trao tặng 18 Giải thưởng Hồ Chí Minh, 95 Giải thưởng Nhà nước về Văn học, nghệ thuật; 186 Nghệ sĩ Nhân dân; 687 Nghệ sĩ Ưu tú; 66 Nghệ nhân Nhân dân; 1187 Nghệ nhân Ưu tú; 11 Nhà giáo Nhân dân; 15 Nhà giáo Ưu tú...

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL giai đoạn 2016-2020.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 8.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước của Bộ VHTTDL

Tại Đại hội, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 10.

Trung tâm Công nghệ thông tin, Bộ VHTTDL vinh dự nhận Cờ Thi đua của Chính phủ.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 11.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 12.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh khẳng định: Việt Nam có một nền văn hóa đặc sắc, lâu đời gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của dân tộc. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc không chỉ là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự đúng đắn mà còn là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước, những giá trị cao đẹp của con người và văn hóa Việt Nam. Nhận thức rõ vai trò to lớn của văn hóa, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách trên quan điểm: văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững đất nước.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 13.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao Bộ VHTTDL trong 5 năm qua đã có nhiều đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; xúc tiến, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển thể dục thể thao...

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 14.

Phó Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh, lĩnh vực du lịch cần phát triển hơn nữa để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành và lĩnh vực khác; Phát triển đồng thời cả du lịch quốc tế và du lịch nội địa một cách chuyên nghiệp, văn minh; tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân và du khách quốc tế tham quan, tìm hiểu, khám phá đất nước, con người và nền văn hóa Việt Nam. Trước mắt, tiếp tục tập trung khắc phục các tác động tiêu cực của dịch Covid-19; xây dựng và triển khai kế hoạch đồng bộ các giải pháp để phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng du lịch nhanh và bền vững…

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 15.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện và các đại biểu dự Đại hội

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 17.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 18.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu xem Triển lãm một số hình ảnh phong trào Thi đua yêu nước và các gương điển hình tiên tiến của Bộ VHTTDL.

Chùm ảnh: Đại hội Thi đua yêu nước Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ảnh 20.


Nam Nguyễn - Minh Khánh