• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Clip: Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói về việc đặt hòm công đức tại các cơ sở thờ tự

Tổ Quốc Media 05/06/2019 16:29

(Tổ Quốc) - Các đại biểu Quốc hội đặt nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề lễ hội tổ chức rầm rộ với các biểu hiện mê tín dị đoan, tính minh bạch trong thu chi tiền công đức, việc đặt hòm công đức tại các cơ sở thờ tự

Nguồn: VTV

NỔI BẬT TRANG CHỦ