Hợp tác văn hóa, nghệ thuật với Đại học Thành Công, Đài Loan (Trung Quốc) Hợp tác văn hóa, nghệ thuật với Đại học Thành Công, Đài Loan (Trung Quốc)
(Tổ Quốc) - Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam sẽ hợp tác sâu, rộng hơn nữa trong đào tạo văn hóa, nghệ thuật với Đại học Thành Công, Đài Loan (Trung Quốc)
TIN MỚI NHẤT
11% phụ nữ Việt Nam kết hôn trước 18 tuổi 11% phụ nữ Việt Nam kết hôn trước 18 tuổi
(Tổ Quốc) - Ở Việt Nam, mặc dù Luật pháp về các vấn đề Hôn nhân và Gia đình đã quy định tuổi kết hôn ở phụ nữ là đủ tròn 18 và nam giới là đủ tròn 20, song 11% phụ nữ tuổi từ 20 đến 49 đã kết hôn hoặc đã sống chung như vợ chồng trước tuổi 18