Thanh tra Bộ VHTTDL nói gì về phong Giáo sư cho ca sĩ Ngọc Sơn? Thanh tra Bộ VHTTDL nói gì về phong Giáo sư cho ca sĩ Ngọc Sơn?
(Tổ Quốc) - Việc Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao Bằng khen cho Ngọc Sơn là đúng chức năng. Cái sai là ở danh Giáo sư âm nhạc
TIN MỚI NHẤT
Nguyễn Ngọc Phú- Nhà thơ cất giữ linh hồn biển* Nguyễn Ngọc Phú- Nhà thơ cất giữ linh hồn biển*
(Tổ Quốc) - Thơ viết về biển của anh đã trở thành một dòng chảy riêng biệt - một thương hiệu. Và cũng không ngoa như nhiều người nhận xét, Nguyễn Ngọc Phú là người cất giữ linh hồn của biển