Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất  Nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc trong Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất
(Tổ Quốc) -Chiều 21/9, tại Hà Nội đã diễn ra buổi họp báo về Ngày hội Văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ nhất và Lễ hội Thành Tuyên 2017.