Báo Điện tử Tổ Quốc dưới góc nhìn của nguyên Thứ trưởng Bộ TTTT Đỗ Quý Doãn
(Tổ Quốc)- Báo cần phát huy những thành quả trong 10 năm qua, đặc biệt là sự tâm huyết của anh em, làm sao đưa tờ báo thành một tờ báo có vị trí xứng đáng trong đời sống chính trị- xã hội của đất nước, có những đóng góp tích cực và hiệu quả cao trong lĩnh vực thông tin đối ngoại.
Thứ Tư, ngày 24/08/2016 - 19:49
Báo Điện tử Tổ Quốc dưới góc nhìn của nguyên Thứ trưởng Bộ TTTT Đỗ Quý Doãn  - ảnh 1Nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Đỗ Quý Doãn

PV: Là người ký quyết định thành lập Báo điện tử Tổ Quốc, xin ông chia sẻ kỷ niệm về những ngày đầu thành lập Báo

Ông Đỗ Quý Doãn: Vào thời điểm 2005-2006, thực hiện Chỉ thị 11/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác thông tin đối ngoại, đáp ứng đòi hỏi của tình hình mới, Bộ Văn hóa, Thông tin (VHTT) khi đó xác định một trong những mảng quan trọng là văn hóa đối ngoại, bởi văn hóa đến với công chúng, những người Việt ở nước ngoài cũng như những người ở nước ngoài quan tâm tới Việt Nam là một con đường ngắn nhất và dễ tiếp cận nhất. Vì vậy việc tăng cường công tác thông tin đối ngoại thông qua các hoạt động văn hóa đối ngoại là một chủ trương của Lãnh đạo Bộ.

Lúc đó, Bộ giao nhiệm vụ cho tôi và các cơ quan chức năng của Bộ nghiên cứu để cùng các cơ quan báo chí, các nhà xuất bản của Bộ làm nhiệm vụ thông tin đối ngoại và nhấn mạnh sự cần thiết phải tận dụng tiến bộ của khoa học công nghệ, đặc biệt là Công nghệ Thông tin trong việc phát triển hệ thống trang tin điện tử để phục vụ công tác thông tin đối ngoại. Chính vì vậy, ban đầu Bộ cho ra đời trang tin điện tử đối ngoại của Bộ VHTT để phục vụ công tác thông tin đối ngoại.

Đây là sự quan tâm của lãnh đạo Bộ, của các cơ quan chức năng, đặc biệt là các đồng chí làm việc tại Trung tâm Tin học của Bộ, nhất là của đồng chí Mai Linh lúc ấy. Những ý tưởng và sự tâm huyết của các cán bộ khiến cho Bộ yên tâm khi quyết định cho ra đời trang thông tin này. Trang thông tin bước đầu làm tốt những nhiệm vụ đưa thông tin ra nước ngoài: cung cấp những thông tin quan trọng nhất về đường lối, chú trương chính sách, đường lối văn hóa, hình ảnh đất nước, con người. Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực văn hóa, trong đó có cả những mong muốn của bà con ở xa Tổ quốc, được thông tin về đất nước như qua hình ảnh các làn điệu dân ca, các lễ hội truyền thống, các làng nghề…  Ý tưởng đó, bằng các sự kiện, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa để tiếp cận với bạn bè nước ngoài quan tâm tới Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Sau một thời gian hoạt động có nhiều cố gắng, với nhiều nội dung tốt, tôi thấy việc thông tin đến với các đối tượng vô cùng thuận lợi, có thể là do văn hóa rất là nhẹ nhàng. Qua một thời gian khảo sát, đánh giá hiệu quả và cách làm, đặc biệt rà soát lại tất cả các nội dung,  bổ khuyết những gì chưa hoàn thiện, chưa đầy đủ, chưa hoàn chỉnh để nâng cấp Trang thông tin đối ngoại thành báo điện tử. Sau khi thấy đầy đủ các yếu tố đó, Bộ cho ra đời tờ báo điện tử Tổ Quốc và cho đến hôm nay tờ báo vẫn hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích với những nhiệm vụ, chức năng được Bộ giao cho từ những ngày thành lập Trang thông tin điện tử đối ngoại.

Báo Điện tử Tổ Quốc dưới góc nhìn của nguyên Thứ trưởng Bộ TTTT Đỗ Quý Doãn  - ảnh 2

PV: Tháng 9 tới Báo điện tử Tổ Quốc kỷ niệm tròn 10 tuổi, nhân dịp này xin ông dành đôi lời với Ban biên tập, với đội ngũ cán bộ làm báo và với độc giả của Báo.

Ông Đỗ Quý Doãn: Với tư cách là một người được Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thông tin (trước đây) phân công phụ trách mảng thông tin, kể cả khi chuyển sang Bộ Thông tin, Truyền thông phụ trách mảng thông tin đối ngoại, tôi nghĩ việc ra đời một tờ báo điện tử như Báo điện tử Tổ Quốc là một nỗ lực và cố gắng đã khó, nhưng việc duy trì hoạt động của tờ báo, nâng cao chất lượng của tờ báo còn khó hơn. Việc phát huy những thành quả trong 10 năm qua, đặc biệt là sự tâm huyết của anh em, làm sao đưa tờ báo thành một tờ báo có vị trí xứng đáng trong đời sống chính trị- xã hội của đất nước, có những đóng góp tích cực và hiệu quả cao trong lĩnh vực thông tin đối ngoại. Đối với một tờ báo, sự trung thành, trước sau như một hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích đã được đề ra sẽ giúp tờ báo ngày một vững vàng và phát triển, giữ được bản sắc riêng của tờ báo.

Thứ hai, là tờ báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, làm nhiệm vụ thông tin đối ngoại, tôi nghĩ nhiệm vụ làm thông tin đối ngoại của tờ báo là yếu tố mà tờ báo phải quan tâm và đồng thời khai thác triệt để thế mạnh này. Các hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch của Bộ rất nhiều, đó là thuận lợi nhưng cũng rất cần sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ những người trực tiếp làm tờ báo.  

 

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817