Bộ VHTTDL cho phép khai quật khảo cổ tại di tích Đá Chồng
(Tổ Quốc) - Ngày 27/3, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1253/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ tại di tích Đá Chồng, Quảng Ninh.

Ngày 27/3, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1253/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ.
Ngày 27/3, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1253/QĐ-BVHTTDL về việc khai quật khảo cổ.
Hồng Hà - / Thứ Tư, ngày 29/03/2017 - 21:41

Theo đó, xét đề nghị của Sở VHTT Quảng Ninh tại Công văn số 400/SVHTT-QLDS ngày 15/3/2017; của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Công văn số 521/XHNV ngày 17/3/2017; xét đề nghị của Cục Di sản, Bộ VHTTDL quyết định:

Cho phép Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật khảo cổ tại di tích Đá Chồng, thuộc xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Bộ VHTTDL cho phép khai quật khảo cổ tại di tích Đá Chồng - ảnh 1Bộ VHTTDL đồng ý cho khai quật khảo cổ tại khu vực di tích Đá Chồng (ảnh minh họa ditichlichsuvanhoa.com)

Thời gian khai quật từ ngày 10/4/2017 đến ngày 10/9/2017. Diện tích khai quật là 950 m2. Chủ trì khai quật: Bà Lâm Thị Mỹ Dung, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Quyết định cũng yêu cầu, trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận cua cơ quan chủ quản và Cục Di sản Văn hóa.
Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Sở VHTT tỉnh Quảng Ninh phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và báo cáo Bộ trưởng Bộ VHTTDL phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 tháng, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phải có báo cáo sở bộ và sau 01 năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản Văn hóa.

Quyết định cũng nêu rõ, Cục Di sản Văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định./.

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại