Bộ VHTTDL thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo 03 di tích tại Hà Nội
(Tổ Quốc) -Ngày 24/10, Bộ VHTTDL đã có các văn bản số 4283, 4285,4287/BVHTTDL-DSVH gửi UBND thành phố Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương tu bổ, tôn tạo các di tích: đình An Trí, đình Hòa Mỹ và nhà Tổ di tích chùa Cát Bi.
Lanvy - / Thứ Sáu, ngày 28/10/2016 - 13:51
Theo đó, Bộ VHTTDL thỏa thuận chủ trương lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình An Trí, gồm: Tiền tế và Hậu cung; đình Hòa Mỹ gồm: Nghi môn, đình chính (Đại bái và Hậu cung), Tả mạc, Hữu mạc và hạng mục nhà Tổ di tích chùa Cát Bi

Căn cứ vào nội dung tu bổ, tôn tạo, Bộ VHTTDL đề nghị UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo các hạng mục của 03 di tích nêu trên theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, trình Bộ VHTTDL thẩm định./.


Trịnh Thủy

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817