Bộ VHTTDL triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017
(Tổ Quốc) -Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên ban hành Kế hoạch của Bộ VHTTDL triển khai Quy chế này.
Bảo Trung - / Thứ Ba, ngày 02/05/2017 - 10:10

Theo Quyết định số 1700/QĐ-BVHTTDL ngày 26/4, Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình là cơ quan thường trực, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện Kế hoạch.

Bộ VHTTDL triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017 - ảnh 1Năm 2017 là năm phòng, chống bạo lực gia đình (ảnh: Nam Nguyễn)

Theo đó, Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bao lực gia đình năm 2017 được xây dựng với 6 nội dung bao gồm: Xây dựng kế hoạch, tổ chức các cuộc họp liên ngành cấp Trung ương về công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành Trung ương về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020.

Ngoài ra, các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn về Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020; Xây dựng, ký kết các Chương trình phối hợp về công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình với các Bộ: Công an, Quốc phòng, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Các cơ quan cũng phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông trọng điểm, chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình ở Trung ương và địa phương.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên yêu cầu, các cơ quan tổng hợp báo cáo kết quả hàng năm việc thực hiện Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020, sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế./.Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại