Cần Thơ bảo tồn và phát huy giá trị di tích Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ
(Tổ Quốc)-Công trình khu di tích Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ dự kiến xây dựng tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ với tổng diện tích gần 40.000m2, tổng mức đầu tư trên 75 tỷ 300 triệu đồng. 
Chủ Nhật, ngày 26/03/2017 - 13:12
Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1162/BVHTTDL-DSVH về việc thẩm định Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ, thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.
Theo đó, Bộ VHTTDL thống nhất thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng Khu di tích Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ với nội dung: thiết kế tổng mặt bằng di tích và xây dựng mới công trình nhà lưu niệm, nhà quản lý, phù điêu thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ, quảng trường, bãi xe, quầy lưu niệm và ao sen. Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề sau:
Tên dự án cần điều chỉnh là: “Dự án Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ”
Điều chỉnh tên hạng mục nhà di tích thành nhà lưu niệm, đài tưởng niệm thành phù điêu thành lập Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ.
Do đặc điểm hiện trạng di tích chỉ còn là địa điểm lịch sử, các hiện vật liên quan đến di tích không còn cũng như chưa đủ cơ sở khoa học để tái tạo không gian lịch sử liên quan đến di tích, vì vậy đề nghị không xây dựng các công trì nh chòi 1,2,3 và không xây dựng nhà trưng bày di tích
Thuyết minh và phương án thiết kế công trình nhà tưởng niệm cần bổ sung ghi chú các bộ ự phận để làm rõ công năng của công trình.
Phương án xây dựng tượng đài, phù điêu cần tuân thủ quy định Nghị định của Chính phủ về hoạt động mỹ thuật.
Bên cạnh đó, hồ sơ dự án cần bổ sung một số căn cứ pháp lý bao gồm Luật di sản văn hóa năm 2001, được sửa đổi bổ sung năm 2009, Nghị số 70/2013/NĐ-CP, Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL.

Cần Thơ bảo tồn và phát huy giá trị di tích Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ - ảnh 1

Chi bộ đầu tiên ở Cờ Đỏ - Ô Môn (1929)-Tranh của Tô Dự - Nguồn: Báo Cần Thơ


Công trình khu di tích Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng Cờ Đỏ dự kiến xây dựng tại thị trấn Cờ Đỏ, huyện Cờ Đỏ với tổng diện tích gần 40.000m2, tổng mức đầu tư trên 75 tỷ 300 triệu đồng. Dự án đã được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thống nhất chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2017 – 2020.
Được biết, ngày 10-11-1929, tại đồn điền Cờ Đỏ thuộc làng Thới Đông, quận Ô Môn (nay là huyện Cờ Đỏ), Chi bộ An Nam Cộng sản đảng Cờ Đỏ được thành lập do đồng chí Hà Huy Giáp làm Bí thư. Sự ra đời của chi bộ này không chỉ thúc đẩy phong trào cách mạng ở Cần Thơ mà còn tác động mạnh mẽ đến nhiều địa phương trong vùng như Đồng Tháp, An Giang... Từ Chi bộ đầu tiên, trong tỉnh có thêm nhiều chi bộ khác được thành lập... Các tổ chức quần chúng của Đảng như Công hội đỏ, Nông hội đỏ, Thanh niên, Phụ nữ phản đế cũng được tổ chức ở nhiều nơi, dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đã tập hợp đông đảo nhân dân, đẩy mạnh phong trào đấu tranh cách mạng.
Thủy Bích

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại