Đánh giá tỷ lệ gia đình văn hóa: Cần khách quan, thực tế, tránh chạy theo thành tích
(Tổ Quốc) - Sáng 30/11, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” (TDĐKXDĐSVH). Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Huỳnh Vĩnh Ái.

 

Thế Công - / Thứ Năm, ngày 01/12/2016 - 08:59

Phong trào TDĐKXDĐSVH triển khai theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) là phong trào được triển khai sâu rộng ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong những năm qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã thu được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, góp phần phục hồi và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc. Đồng thời, huy động tổng hợp nhiều nguồn lực, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển theo hướng bền vững. Dịp tổng kết 15 năm sắp tới là cơ hội để đánh giá lại hiệu quả của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” một cách chân thực và toàn diện nhất. 

Đánh giá tỷ lệ gia đình văn hóa: Cần khách quan, thực tế, tránh chạy theo thành tích 	 - ảnh 1Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo công tác tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”

Thời gian còn lại không còn nhiều, vì vậy để Hội nghị tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH được tổ chức theo đúng thời gian và kế hoạch đề ra, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện yêu các đơn vị liên quan trong Bộ cần gấp rút đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tất cả phần việc của công tác chuẩn bị. Cần rà soát, so sánh cụ thể những điểm tương quan giữa hai phong trào Xây dựng Nông thôn mới và TDĐKXDĐSVH, từ đó thảo luận để đề ra phương hướng đưa phong trào  TDĐKXDĐSVH phát triển sâu rộng trong giai đoạn mới.

Bộ trưởng lưu ý trong việc xây dựng phong trào  TDĐKXDĐSVH, cần có sự phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Trung ương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để có đánh giá sát thực kết quả 15 năm thực hiện phong trào  TDĐKXDĐSVH.

Đánh giá tỷ lệ gia đình văn hóa: Cần khách quan, thực tế, tránh chạy theo thành tích 	 - ảnh 2Các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều giải pháp thiết thực nhằm góp phần nâng cao hiệu quả việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

 

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng yêu cầu, việc đánh giá những tồn tại của phong trào TDĐKXDĐSVH cần đảm bảo tính khách quan, trung thực nhất. Trong đó, cần tập trung nhấn mạnh một số vấn đề như công tác phối hợp từ Trung ương đến địa phương. Thời gian qua,  trong quá trình thực hiện, vẫn còn tình trạng một số đơn vị, địa phương coi trọng hình thức, chưa quan tâm đúng mức trong việc nhận khuyết điểm để khắc phục sửa chữa.

Một hạn chế nữa cần khắc phục đó là rất nhiều tổ liên gia tại các thành phố lớn bị tác động quá nhiều lối sống đô thị nên chưa phát huy hết được sức mạnh đoàn kết của nhân dân, làm ảnh hưởng đến kết quả phong trào chung của địa phương.

Đánh giá tỷ lệ gia đình văn hóa: Cần khách quan, thực tế, tránh chạy theo thành tích 	 - ảnh 3Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện: "việc đánh giá những tồn tại, khách quan của Phong trào TDĐKXDĐSVH cần đảm bảo tính khách quan, trung thực nhất.".

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu các đơn vị có trạch nhiệm về phong trào TDĐKXDĐSVH trong Bộ VHTTDL cần tăng cường kiểm soát việc triển khai thực hiện phong trào tại các đơn vị, địa phương để hạn chế tối đa việc làm đối phó, hình thức. Để nâng cao hiệu quả của Phong trào TDĐKXDĐSVH trong thời gian tới, cần bàn bạc kỹ lưỡng các phương án để chọn ra một kế hoạch bài bản, phù hợp và sát thực tiễn nhất. Ban chỉ đạo phong trào  TDĐKXDĐSVH cần soát, xét những tiêu chi chưa phù hợp để bổ sung, hoàn thiện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý, cần khách quan, thực tế trong việc đánh giá tỷ lệ gia đình văn hoá, tránh chạy theo bệnh hình thức để phong trào  TDĐKXDĐSVH thực sự có ý nghĩa và hiệu quả./.

Thế Công

Ảnh: Nam Nguyễn 


Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm