Hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình
(Tổ Quốc) -Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực gia đình và giải quyết vấn đề mại dâm dựa trên bằng chứng và tiếp cận quyền con người".
Nhị Xuân - / Thứ Ba, ngày 03/10/2017 - 20:39

Dự án này do Quỹ Dân số của Liên hợp quốc (UNFPA) tài trợ. Kết quả chính của Dự án là nghiên cứu xã hội về sự thay đổi hành vi liên quan đến ưa thích con trai được tiến hành làm cơ sở cho việc xây dựng, sửa đổi Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các chính sách có liên quan.

Bên cạnh đó, ban hành tiêu chuẩn về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới. Hệ thống thu thập và báo cáo thông tin, số liệu online về bạo lực giới được xây dựng, thử nghiệm và triển khai; các chiến dịch truyền thông, vận động chính sách và thay đổi hành vi, một số mô hình với sự tham gia của nam nông dân về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực giới được xây dựng và triển khai.

Hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó bạo lực gia đình - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: cổng thông tin du lịch Quảng Trị

Đồng thời, triển khai các bằng chứng khoa học phục vụ việc xây dựng Luật liên quan vấn đề mại dâm và các hoạt động hỗ trợ việc xây dựng bộ luật này; năng lực xây dựng và triển khai chính sách về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình và vấn đề mại dâm được nâng cao.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ quản Dự án. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đảm bảo thực hiện Dự án không trùng lặp với các dự án sử dụng vốn nước ngoài và vốn ngân sách nhà nước khác; xây dựng cơ chế quản lý Dự án phù hợp; xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ quản, Chủ dự án, cơ quan đồng thực hiện trong triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả của Dự án.

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm