Huế chi hơn 6 tỷ đồng phục chế tài liệu lịch sử trước năm 1975
(Tổ Quốc) -Dự án “Chỉnh lý, số hóa và tu bổ, phục chế tài liệu lưu trữ lịch sử trước năm 1975 tại Kho lưu trữ lịch sử tỉnh Thừa Thiên- Huế ” đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.
Hồng Hà - / Thứ Tư, ngày 03/08/2016 - 11:17

Theo đó, dự án sẽ thực hiện sắp xếp, chỉnh lý tổng số 25,5 mét giá tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh; số hóa 1.545.000 tờ tài liệu lưu trữ đang bảo quản tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh; tiến hành tu bổ, phục chế 132.300 tờ tài liệu đã xuống cấp tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh, thực hiện từ năm 2016 - 2020.

Huế chi hơn 6 tỷ đồng phục chế tài liệu lịch sử trước năm 1975 - ảnh 1Phục chế tài liệu lịch sử (ảnh thuathienhue.gov.vn)

Dự án nhằm mục tiêu tổ chức phân loại khoa học, xác định giá trị, lựa chọn, bảo quản an toàn tài liệu; tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ; xây dựng cơ sở dữ liệu lưu trữ phục vụ cho việc quản lý, khai thác thông tin tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh. Giúp cho việc quản lý, cung cấp, tổng hợp các thông tin phục vụ cho yêu cầu các cơ quan, tổ chức và nhân dân có nhu cầu cung cấp thông tin của các hồ sơ gốc đang lưu giữ tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh; giảm thiểu sự xuống cấp về mặt vật lý và hoá học của tài liệu gốc do phải lưu thông thường xuyên trong quá trình khai thác, sử dụng và các tác động của điều kiện tự nhiên; tiến tới việc chuyển phương thức hoạt động của lưu trữ truyền thống sang lưu trữ hiện đại; thúc đẩy cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nướ, tạo điều kiện phục vụ nhân dân một cách nhanh chóng, chính xác và đảm bảo chất lượng, đồng thời thông qua việc cung cấp thông tin được đầy đủ, kịp thời phục vụ cho việc quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả./.

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại

Đường dây nóng: 043 9742817