Không tổ chức Chương trình Xiếc nghệ thuật dịp Đại lễ
Thứ Tư, ngày 08/09/2010 - 11:00

(Toquoc)-Chương trình Xiếc nghệ thuật là một trong 3 hoạt động biểu diễn nghệ thuật sẽ không tổ chức dịp Đại lễ.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long vừa đồng ý cho phép Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tổ chức 3 hoạt động biểu diễn nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Theo đó, ba hoạt động biểu diễn nghệ thuật sẽ không tổ chức trong dịp Đại lễ là Chương trình Xiếc nghệ thuật, Chương trình Liên hoan các ban nhạc trẻ quốc tế lần thứ nhất và Chương trình biểu diễn nghệ thuật bong bóng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng cũng yêu cầu, nếu có các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể dục thể thao xin rút hoặc bổ sung vào Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần tổng hợp chung, thống nhất với UBND thành phố Hà Nội  trước khi trình Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long xem xét và quyết định.

Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần tiếp tục khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao đã được giao trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đảm bảo chất lượng và tiến độ, thường xuyên báo cáo Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1000 năm Thăng Long.

Được biết, trước đó, Bộ  Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ về việc xin phép không tổ chức một số hoạt động nghệ thuật trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đó là những chương trình, hoạt động đã được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội năm 2010. Mặc dù đều là những hoạt động nghệ thuật và lễ hội đặc sắc với nhiều nội dung hấp dẫn, đậm bản sắc văn hóa dân tộc, thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội, tuy nhiên, sau khi xây dựng kịch bản, triển khai khảo sát tình hình thực tế đã gặp nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, khó thực hiện./.

T.Linh

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại