Quý I/2011,hoàn chỉnh hồ sơ Di sản cho Đờn ca tài tử
Thứ Tư, ngày 29/09/2010 - 11:39

(Toquoc) - Ngày 5/8, tại TP.HCM, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) chính thức công bố quyết định số 2682/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Hoàng Tuấn Anh về việc đề cử “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, căn cứ khoa học để xây dựng hồ sơ đề cử “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại chính là đất nước Việt Nam có bề dày mấy ngàn năm lịch sử, gìn giữ những giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu qua các thời kỳ thông qua việc bảo tồn và phát huy giá trị.

Bên cạnh đó, chúng ta có những cơ sở pháp lý rất chặt chẽ  giúp cho việc đề cử được thuận lợi, đó là Luật di sản văn hóa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể năm 2003 của UNESCO.

Ngoài ra, ngày 14/4/2010, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo số 2496/VPCP-KGVX nêu ý kiến của Thủ tướng đồng ý cho việc lập hồ sơ trình UNESCO đưa “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.

Các nhà khoa học  đều cho rằng, việc đề cử này là một việc làm thiết thực, có ý nghĩa về nhiều mặt nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa của đất nước, góp phần vào việc xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Mục tiêu của đề án là nhằm khẳng định giá trị của “Nghệ thuật Đờn ca tài tử”, qua đó, nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương và nhân dân cả nước về giá trị truyền thống của bộ môn nghệ thuật này, khuyến khích nhân dân các địa phương nói riêng và cả nước nói chung tích cực tham gia giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị vô giá này.

Tại buổi lấy ý  kiến của các địa phương có nghệ thuật Đờn ca tài tử, Bộ VHTT&DL khẳng định luôn khuyến khích các nghệ nhân, các nhóm, các đoàn thể và các tổ chức thực hành, gìn giữ và phát huy phù hợp với mục tiêu của Luật di sản văn hóa và Công ước 2003 của UNESCO, đồng thời kêu gọi sự hợp tác và hỗ trợ quốc tế trong việc quản lý, bảo tồn.

Theo Cục Di sản văn hóa, nghệ thuật Đờn ca tài tử có nhiều ưu thế hơn so với các loại hình nghệ thuật phi vật thể khác đó là phạm vi hoạt động khá rộng (21 tỉnh thành trải từ miền Đông sang miền Tây Nam bộ). Chính vì vậy, công tác giữ gìn và phát huy bên cạnh yếu tố thuận lợi cũng không ít những khó khăn. Việc đề nghị đưa bộ môn nghệ thuật này trở thành di sản đại diện nhân loại được xem là cấp bách, giúp cho việc giữ gìn, phát huy được thuận lợi hơn.

Ông Nguyễn Thế Hùng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa khẳng định, trước ngày 31/3/2011 sẽ hoàn chỉnh hồ sơ trình UNESCO và nếu mọi thủ tục đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Ủy ban Bảo vệ Di sản của UNESCO thì đến tháng 11/2012 “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” sẽ chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Lê Nguyễn

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại