Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những kết quả Trung tâm Công nghệ thông tin đã đạt được năm 2016
(Tổ Quốc) - Sáng 30/12, tại Hà Nội, Trung tâm Công nghệ Thông tin (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.
Thứ Sáu, ngày 30/12/2016 - 14:05

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Đặng Thị Bích Liên đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Theo báo cáo của Trung tâm CNTT, năm 2016, tập thể Chi bộ, Ban Giám đốc đã tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm, cụ thể: Quyết liệt chỉ đạo hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; Đẩy mạnh công tác truyền thông, báo chí, tăng cường theo dõi, đưa tin hoạt động của Lãnh đạo Bộ, ngành văn hóa, thể thao, du lịch; Công tác cải cách hành chính và thực hiện chế độ chính sách được đổi mới kịp thời, đời sống của cán bộ, viên chức và người lao động được nâng lên, công tác xây dựng Đảng và các hoạt động Đoàn thể có sự chuyển biến tích cực, góp phần cho sự phát triển của Trung tâm Công nghệ thông tin trong 6 tháng đầu năm.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những kết quả Trung tâm Công nghệ thông tin đã đạt được năm 2016 - ảnh 1Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên chỉ đạo Hội nghị

Trong công tác chuyên môn, Trung tâm đã hoàn thành tốt 7 nhiệm vụ: Xây dựng, triển khai Kế hoạch công tác năm 2016 trong đó cụ thể hóa từng nhiệm vụ theo tiến độ tháng/quý, có phân công cán bộ thực hiện và dự toán kinh phí kèm theo; Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy trên cơ sở rà soát, triển khai thực hiện Đề án xác định vị trí việc làm; rà soát, bổ sung, điều chỉnh các quy chế nội bộ, báo cáo lãnh đạo Bộ; Tập trung làm tốt các nhiệm vụ về công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính của Bộ; Tập trung, đẩy mạnh vai trò của Trung tâm Dữ liệu, đúng với vai trò đầu mối quản lý cơ sở dữ liệu của Ngành, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa và gia đình; Tập trung thực hiện các dự án được Bộ giao làm chủ đầu tư theo đúng tiến độ và kế hoạch; Đề xuất thực hiện các hoạt động mang lại nguồn thu, thực hiện tiết kiệm nhằm nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động tại Trung tâm.

Báo Điện tử Tổ Quốc đã thực hiện tốt kế hoạch được phê duyệt. Đặc biệt, sau khi Lãnh đạo Bộ bổ nhiệm Tổng biên tập mới, Báo Điện tử Tổ Quốc đưa ra định hướng phát triển mới, tổ chức lại nhân sự, đưa các phóng viên đứng chuyên mục, đa dạng hóa nội dung, cập nhật tin bài liên tục; Tiến hành thay đổi giao diện, phần mềm xử lý; Xây dựng quy chế tác nghiệp và xử lý thông tin; Xây dựng lại Báo Tổ Quốc tiếng Anh và chuyên trang Văn học Quê nhà…

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những kết quả Trung tâm Công nghệ thông tin đã đạt được năm 2016 - ảnh 2Năm 2016, Trung tâm CNTT đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 

Báo Điện tử Tổ Quốc tiếng Việt xuất bản hơn 18.000 tin/bài, hơn 19.400 ảnh. Luôn cập nhập các vấn đề thời sự nóng bỏng, nổi bật trên các lĩnh vực chính trị - kinh tế - xã hội - văn hóa - thể thao- văn học, nghệ thuật, ở trong nước cũng như các sự kiện quốc tế quan trọng, đặc biệt là những diễn biến nóng bỏng trên Biển Đông và cuộc đấu tranh kiên quyết, phức tạp nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước đã được báo điện tử Tổ Quốc cập nhật phản ánh kịp thời bằng các tin, bài viết có chất lượng, chính xác, đúng đắn, giàu tính chiến đấu và xây dựng.

Đặc biệt Báo đã phản ánh kịp thời các chủ trương chính sách, các sự kiện nổi bật, các hoạt động tuyên truyền của Bộ về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, góp phần vào việc định hướng đúng đắn dư luận xã hội về các hoạt động và sự kiện của ngành.

Tại Hội nghị, các ý kiến đóng góp của Ban lãnh đạo Trung tâm cũng đánh giá cao thành tích của Trung tâm CNTT trong năm 2016. Theo các ý kiến, năm 2016 là năm có rất nhiều chuyển biến tích cực của Trung tâm CNTT. Trong đó, chuyển biến lớn nhất là sự kiện toàn cấp lãnh đạo, phòng ban, phân công nhiệm vụ tới từng nhân viên… Tư tưởng,đổi mới tư duy, nhận thức trong công tác của từng phòng ban, người lao động đã được thay đổi. Tạo không khí làm việc sôi nổi,  hiệu quả, thực chất trong từng phòng, ban, đơn vị của Trung tâm.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những kết quả Trung tâm Công nghệ thông tin đã đạt được năm 2016 - ảnh 3Thứ trưởng trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Trung tâm CNTT, Báo điện tử Tổ Quốc

 

Đánh giá cao những thành tích mà Trung tâm CNTT đã đạt được trong năm 2016, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cho rằng, có ba điểm mà Thứ trưởng nhận thấy Trung tâm đã làm được rất tốt để hoàn thành được 7 nhiệm vụ, đó là: Thay đổi trong nhận thức, tư duy của người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, Trung tâm đã tập trung rà soát lại chức năng, nhiệm vụ, tổ chức phòng, ban được kiện toàn; Gương mẫu, kiên trì thực hiện quy chế, quy định để việc thực hiện nhiệm vụ đi vào hiệu quả thiết thực; Chủ động sáng tạo, tạo mọi nguồn lực để tập trung hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ trưởng yêu cầu, trong năm 2017, Trung tâm CNTT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ đã được Bộ giao. Các kế hoạch phải được cụ thể hóa thành từng nhiệm vụ, có tiến độ thực hiện, điều kiện thực hiện.

Tiếp tục kiện toàn, hoàn thiện bộ máy trên cơ sở rà soát theo vị trí, việc làm, tiếp tục hoàn thiện việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực. Cùng với đó rà soát lại quy chế, quy định, lề lối làm việc.

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ CNTT, trong đó có nhiệm vụ phục vụ cải cách hành chính ứng dụng CNTT theo chỉ đạo của Chính phủ.

Tập trung đẩy mạnh vai trò tập hợp dữ liệu. Đây là cơ sở để quảng bá hình ảnh, dự án được Bộ giao cho thực hiện. Tập hợp không chỉ ở Văn hóa, Gia đình mà phải kết nối với Thể thao, Du lịch, để Trung tâm CNTT trở thành trung tâm hàng đầu của Bộ.

Triển khai các dự án mà Bộ giao đảm bảo nội dung, tiến độ, bảo đảm kế hoạch giải ngân.

Tích cực khai thác trên cơ sở các nhiệm vụ để tăng nguồn thu để nâng cao trình độ, cải thiện cơ sở vật chất làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, nhân viên.

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đánh giá cao những kết quả Trung tâm Công nghệ thông tin đã đạt được năm 2016 - ảnh 4Thứ trưởng trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở cho các cá nhân có thành tích xuất sắc của Trung tâm CNTT, Báo điện tử Tổ Quốc

 

Làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, văn hóa Việt Nam thông qua Báo điện tử Tổ Quốc, các trang điện tử do Trung tâm quản lý. Đặc biệt, Báo điện tử Tổ Quốc phải tập trung nâng cao chất lượng thông tin; chủ động, sáng tạo, tận dụng các nguồn lực, tổ chức nhiều sự kiện để quảng bá rộng rãi các sự kiện lớn của đất nước.

“Sự kiện tổ chức  chương trình nghệ thuật đặc biệt “Vang mãi giai điệu Tổ Quốc” do Báo Điện tử Tổ Quốc tổ chức đầu năm 2017 là mở đầu cho một thời kỳ mới, một tư duy mới để quảng bá báo Điện tử Tổ Quốc, tiếp tục tổ chức nhiều hơn nữa, thành công hơn nữa những sự kiện của năm 2017, phấn đấu để Trung tâm CNTT hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Bộ giao trong năm 2017”- Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên nhấn mạnh./.

Tin: Hoàng Nguyên, ảnh: Minh Khánh

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm