Xây dựng Trang thông tin điện tử về gia đình
(Tổ Quốc) - Ngày 12/4/2017, Bộ VHTTDL đã có văn bản số 1489-BVHTTDL về việc xây dựng vận hành trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.
Dạ Minh - / Thứ Sáu, ngày 14/04/2017 - 20:18

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Vụ Gia đình chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Vụ Gia đình được ký thừa lệnh lãnh đạo Bộ ban hành kế hoạch chi tiết, xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử và tổ chức triển khai theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Xây dựng Trang thông tin điện tử về gia đình - ảnh 1Trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình sẽ được xây dựng (ảnh phununet.com)

Trang thông tin điện tử về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình có tên miền riêng và được tích hợp với Công thông tin điện tử của Bộ VHTTDL.

Kinh phí xây dựng để vận hành là ba trăm triệu đồng từ nguồn sự nghiệp gia đình cấp Văn phòng Bộ VHTTDL năm 2017 được phân bổ tại mục 1.3 Quyết định số 727/QĐ-BVHTTDL ngày 3/3/2017 của Bộ VHTTDL về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình năm 2017.

Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế  hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại