“Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam vì sự phát triển bền vững”
(Tổ Quốc) - Ngày 18/10 tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức Hội thảo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam vì sự phát triển bền vững” tại Trung tâm Hội nghị Somerset, số 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thứ Bảy, ngày 15/10/2016 - 17:19

Theo BTC, Hội thảo đã nhận được gần 50 tham luận của các tác giả đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp tập trung vào những vấn đề chính như: Những vấn đề lý luận, các mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở Việt Nam và trên thế giới; Các điển hình thành công, bài học kinh nghiệm về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trong nước và quốc tế; Thực trạng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra; Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân trước thách thức của hội nhập quốc tế; Giải pháp, phương hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Các tham luận đã được tập hợp in trong Kỷ yếu của Hội thảo và chia theo 3 nhóm vấn đề:  Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân - Những vấn đề lý luận và thực tiễn; Các doanh nghiệp với việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân; Những vấn đề chung.           

Hội thảo sẽ là diễn đàn thu hút trí tuệ, tâm huyết, đóng góp ý kiến của các nhà khoa học, nhà quản lý, đội ngũ doanh nhân nhằm tìm ra những giải pháp thiết thực  đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước./.

 Hoàng Đức

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm