Xuất bản Sách ảnh giới thiệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam

(Tổ Quốc)-Ngày 12/4, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1483/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng và xuất bản “Sách ảnh giới thiệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Thảo Linh - / Chủ Nhật, ngày 16/04/2017 - 00:37
Xuất bản Sách ảnh giới thiệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam - ảnh 1(Ảnh minh họa: Cinet)

Quyết định nêu rõ, xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, quyết định xây dựng và xuất bản “Sách ảnh giới thiệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, xây dựng và xuất bản “Sách ảnh giới thiệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam”.

Kinh phí thực hiện xây dựng và xuất bản “Sách ảnh giới thiệu về các dân tộc thiểu số Việt Nam” trích trong kinh phí sự nghiệp của Bộ VHTTDL năm 2017 cấp qua Văn phòng Bộ do Vụ Văn hóa dân tộc dự trù  (theo dự toán được phê duyệt).

Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm