Yêu cầu chủ động thực hiện các hoạt động kỷ niệm Đại lễ
Thứ Tư, ngày 08/09/2010 - 11:36

(Toquoc)-Bộ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Tuấn Anh vừa ký Công điện gửi các đơn vị thuộc Bộ, Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó yêu cầu chủ động thực hiện các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội đảm bảo hiệu quả, đổi mới, an toàn, tiết kiệm, mang tính giáo dục sâu sắc.

Để tổ chức kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội năm 2010 đạt hiệu quả, thiết thực, gắn với các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Bộ trưởng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương và nghiêm túc thực hiện các công việc như: Rà soát, hoàn thiện và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch, kịch bản, dự toán kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội; chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.

Báo cáo tiến độ thực hiện những hoạt động hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 795/QĐ-TTg ngày 10/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2382/QĐ-BVHTTDL ngày 3/7/2009 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; trong đó nêu rõ tổng số nhiệm vụ, số việc đã hoàn thành, số việc đang triển khai, những khó khăn, vướng mắc và gửi về Văn phòng Bộ trước ngày 20/7/2010.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền theo nội dung Kế hoạch số 71-KH/BTGTW ngày 3/3/2009 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tuyên truyền, quảng bá 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại lễ, Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội ban hành theo Quyết định số 4079A/QĐ-BVHTTDL ngày 6/11/2009 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Có kế hoạch chỉnh trang cảnh quan trụ sở, cây xanh, treo cờ Tổ quốc, trang trí băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc và trên địa bàn được phân công quản lý. Đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng gia đình văn hóa, thực hiện nếp sống, hành vi ứng xử văn minh, thanh lịch trong nhân dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Chỉ đạo các đơn vị điện ảnh có kế hoạch tổ chức đợt chiếu phim; các bảo tàng, thư viện tổ chức triển lãm, trưng bày; các đơn vị biểu diễn nghệ thuật tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân về chủ đề kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp thể dục thể thao tổ chức các giải thể thao, chú trọng các môn thể thao dân tộc; các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành mở tour, tuyến và giới thiệu sản phẩm du lịch gắn với kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Các cơ quan báo chí của Ngành mở các chuyên mục về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội./.

L.M

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại