• Đường dây nóng

    0901.22.33.66 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    091.358.6788

Đà Nẵng: Kỷ luật hàng trăm Đảng viên, khai trừ khỏi Đảng 8 trường hợp

Thời sự 14/01/2020 15:24

(Tổ Quốc) - UBKT Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Theo đó, năm 2019, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố Đà Nẵng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện khá toàn diện nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định của Điều lệ Đảng. 

Cấp ủy các cấp kiểm tra 585 tổ chức đảng, 3.073 đảng viên; giám sát 301 tổ chức đảng, 306 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 385 tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; giám sát 260 tổ chức đảng, 271 đảng viên; giải quyết tố cáo 4 đảng viên; kiểm tra 17 tổ chức đảng về thu, chi ngân sách và 315 tổ chức đảng trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đảng phí. Cấp ủy và UBKT các cấp thành phố thi hành kỷ luật 165 đảng viên bằng các hình thức: Khiển trách 136, cảnh cáo 19, cách chức 2, khai trừ ra khỏi Đảng 8 trường hợp.

11111

Năm 2019, Đà Nẵng kỷ luật hàng trăm Đảng viên, khai trừ khỏi Đảng 8 trường hợp.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Số lượng các cuộc kiểm tra đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm chưa nhiều; nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư công, những vấn đề bức xúc, nổi cộm tại địa phương, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức…

Ông Võ Thái Nguyên, Uỷ viên UBKT Trung ương, đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương V, Cơ quan UBKT Trung ương cho biết: Năm 2019, UBKT các cấp TP Đà Nẵng đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát; thực hiện khá toàn diện các nhiệm kiểm tra, giám sát theo Điều 32, Điều lệ Đảng.

Tuy nhiên, ông Nguyên cũng nêu lên những khó khăn, tồn tại trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, đó là kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn ít; xem xét, xử lý vi phạm chưa đúng với lỗi phạm…

Ông Nguyên đề nghị, thời gian tới, UBKT các cấp thành phố tập trung phục vụ cho đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục nâng cao nhận thức cho tổ chức đảng, đảng viên về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Phúc An

NỔI BẬT TRANG CHỦ