• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Đại biểu Quốc hội đề xuất 2 mức tín nhiệm

Thời sự 14/06/2014 - 00:02

(Toquoc)- Chiều 13/6, Quốc hội thảo luận dự thảo sửa nghị quyết 35 của Quốc hội về lấy, bỏ phiếu tín nhiệm. Một nội dung được các ĐB giành sự quan tâm cho ý kiến là mức độ thể hiện trong lấy phiếu tín nhiệm.

(Toquoc)- Chiều 13/6, Quốc hội thảo luận dự thảo sửa nghị quyết 35 của Quốc hội về lấy, bỏ phiếu tín nhiệm.  Một nội dung được các ĐB giành sự quan tâm cho ý kiến là mức độ thể hiện trong lấy phiếu tín nhiệm.

Dự thảo Nghị quyết đưa ra ba mức lấy phiếu tín nhiệm (tín nhiệm nhiệm cao, tín nhiệm thấp và tín nhiệm). Tuy nhiên, nhiều ĐB góp ý rằng chỉ nên để 2 mức  rõ rằng là tín nhiệm và tín nhiệm thấp.

Tổ Quốc ghi lại ý kiến của một số ĐB

ĐB Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng): Về mức độ lấy phiếu tín nhiệm trên phiếu là tín nhiệm cao hay tín nhiệm và tín nhiệm thấp. Theo tôi không hợp lý, mình lấy tín nhiệm hoặc không tín nhiệm thôi, anh nào nhiều phiếu là tín nhiệm cao, anh nào ít phiếu là tín nhiệm thấp, anh nào mức độ trung bình là tín nhiệm trung bình, ghi thế này nó phức tạp ra, dân không đồng tình. Tôi nghĩ thăm dò tín nhiệm không sợ gì cả, mục đích thăm dò là để góp ý, xây dựng, ví dụ một số đồng chí ngày xưa tín nhiệm thấp, tôi tin chắc rằng nếu bỏ phiếu lần này các đồng chí sẽ tín nhiệm rất cao, vì trình độ của đại biểu Quốc hội đâu phải thấp, họ nhìn nhận rất rõ những đồng chí có chuyển biến.ĐB Nguyễn Bá Thuyền nêu ý kiến (ảnh: T.Xuân)

ĐB Trương Thị Thu Trang (Tiền Giang): Tôi đề nghị chỉ thực hiện lấy phiếu tín nhiệm ở hai mức là tín nhiệm và tín nhiệm thấp đối với quy trình lấy phiếu tín nhiệm. Bởi đây là hoạt động lấy phiếu tín nhiệm để tham khảo và đánh giá hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác được giao của người được lấy phiếu tín nhiệm, nên các mức độ đánh giá tín nhiệm và tín nhiệm thấp là phù hợp. Về quy định 3 mức độ đánh giá tín nhiệm là chưa thực sự thể hiện sự khách quan trong hoạt động này, chưa đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, chưa khắc phục được hạn chế đã tồn tại ở lần lấy phiếu tín nhiệm vừa qua theo Nghị quyết 35 của Quốc hội.

ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên):  Không thể giữ 3 mức như trước vì an toàn quá, người ta chê nhiều. Nên để ở hai mức là tín nhiệm và tín nhiệm thấp vì thể hiện rõ ràng thái độ. Nhưng cũng có nhược điểm là hơi giống bỏ phiếu tín nhiệm. Theo tôi cũng phải tính phương án thứ 2 là 3 mức, nhưng 3 mức thì chúng ta không thể giữ được như cũ, bởi vì cử tri không tán thành. Cần phải trở lại hệ quả pháp lý của lấy phiếu tín nhiệm, trong Khoản 1, Điều 2 giải thích từ ngữ nói "lấy phiếu tín nhiệm để làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ" chỉ dừng lại ở đó, nếu đã làm cơ sở để đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ tôi nghĩ có thể ghi ba mức: Một là tiếp tục công việc được giao; Hai là bố trí công tác khác; Ba là nên từ chức, nó hoàn toàn sát với yêu cầu chúng ta đặt ra là làm cơ sở để đánh giá, xem xét, bố trí sử dụng cán bộ. Tiếp tục công việc đó, hoặc phải điều đi, nếu cả hai khả năng đó không thể đáp ứng được tôi nghĩ chỉ còn một gợi ý nữa là nên từ chức, vẫn giữ được 3 phương án, nó cũng khác với bỏ phiếu tín nhiệm nhưng cũng rõ ràng thái độ hơn, nó không đến mức an toàn quá như phương án chúng ta đang làm.

ĐB Trần Ngọc Vinh (Hải Phòng): Khi tiếp xúc với cử tri, hầu hết cử tri đều phản ánh tới đại biểu là đề nghị Quốc hội xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm nên để ở 2 mức tín nhiệm và không tín nhiệm. Tại văn bản số 157 ngày 28/3/2014 của Ban Công tác đại biểu về việc trả lời kiến nghị của cử tri, tôi thấy có hơn 30 tỉnh, thành phố đều gửi ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương mình đề nghị Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh các mức tín nhiệm cho phù hợp, cụ thể là lấy phiếu tín nhiệm ở 2 mức, thay 3 mức như hiện nay để đảm bảo ý nghĩa của việc lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời giúp người được lấy phiếu tín nhiệm có trách nhiệm cao hơn hoàn thành nhiệm vụ của mình được phân công, giao phó. Do vậy, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, có giải trình cụ thể, thấu đáo hơn nữa về vấn đề này trước cử tri cả nước.

ĐB Đỗ Văn Đương (TP.HCM): Tôi thấy bỏ phiếu tín nhiệm và lấy phiếu tín nhiệm, về hình thức giống nhau, nên có 2 mức đó là tín nhiệm và không tín nhiệm. Nhưng bản chất của nó khác nhau, vì hậu quả của bỏ phiếu dẫn đến mất chức, còn lấy phiếu là thăm dò mức độ tín nhiệm và làm cơ sở để đánh giá và sử dụng cán bộ. Trước khi đi đến bỏ phiếu, lấy phiếu là bước đi rất thận trọng. Tôi cho không sợ trùng, vì vậy tôi thấy nên ghi trên phiếu 2 mức là mức tín nhiệm và không tín nhiệm. Còn sau khi có kết quả bỏ phiếu thì khi đó mới có định lượng cụ thể là ai cao, ai thấp. Ví dụ, 80% trở lên được coi là tín nhiệm cao, 50%-80% là tín nhiệm và dưới 50% là tín nhiệm thấp. Như vậy, ở đây ta định tính trước, ta mới định lượng sau thì hợp với quy luật của logic và phù hợp với quy luật của chân lý là không có chân lý thứ ba. Một là đúng hay sai. Hai là cao hay thấp, không vừa cao, vừa thấp. Ví dụ bỏ phiếu kết quả một người 50% là phiếu tín nhiệm cao, nếu giữ 3 mức thế này và 50% tín nhiệm thấp thì đánh giá ông cán bộ này thế nào, chẳng lẽ vừa thấp, vừa cao, cử tri nghe rất lạ và đa số đại biểu cũng nghĩ như thế. Tôi cho nên lấy định tính là 2 mức, còn định lượng là sau khi có kết quả kiểm phiếu ra cao hay thấp thì mới được, không nên định lượng trước, định tính sau thì nó không hợp lý với quy luật nhận thức cũng như phân tán số phiếu, làm cho việc đánh giá không sát thực tế.

ĐB Lê Đình Khanh (Hải Dương): Tôi đề xuất 2 phương án, một phương án là tín nhiệm và không tín nhiệm có lẽ là phương án chuẩn nhất. Phương án thứ hai tôi đề nghị vẫn giữ 3 mức nhưng tên khác, 3 mức sẽ là tín nhiệm, không tín nhiệm và không có ý kiến. Vì nếu đại biểu nào chưa hiểu rõ về một Bộ trưởng, một vị Chủ nhiệm ủy ban nào đó thì không thể hiện quan điểm.

ĐB Lê Nam (Thanh Hóa): Ba mức tín nhiệm cao, tín nhiệm và tín nhiệm thấp, tóm lại đều tín nhiệm, không ông nào không tín nhiệm. Theo tôi người ta nói như thế rất đúng, chúng ta cũng phải lắng nghe ý kiến của dân. Bây giờ nếu sửa lại là tín nhiệm và không tín nhiệm thì cũng rất nghiệt ngã. Bản chất nếu là tín nhiệm và không tín nhiệm thì đó là bất tín nhiệm, vì đã 50% bị bất tín nhiệm thực chất là không làm, với một thời gian như vậy trên toàn thế giới có lẽ không ở đâu làm như thế, làm Bộ trưởng mà làm như vậy thì làm làm sao được. Tôi suy nghĩ nên sửa lại nhưng theo hướng tín nhiệm cao, tín nhiệm và không tín nhiệm, nó cũng có thể hiện cả trạng thái tình cảm trong đó. Rõ ràng đây là một điều diễn ra trong cuộc sống và luôn luôn như thế, nó khác với bỏ phiếu bất tín nhiệm, đây chính là sự khác nhau giữa bỏ phiếu bất tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm. Tôi nghĩ mức bỏ phiếu nên là như thế.

ĐB Chu Sơn Hà (Hà Nội): Khi tiếp xúc với cử tri chúng tôi liên tục bị chất vấn. Người ta có nói với chúng tôi rằng bản lĩnh của anh là anh không có bản lĩnh, không thể làm một cái cân để tín nhiệm hay không tín nhiệm mà tại sao lại có 3 mức.

Tôi xin đồng tình với nhiều đại biểu đã phát biểu đó là tín nhiệm và không tín nhiệm. Trong giải trình nói là trùng với bỏ phiếu, tôi nghĩ quy định về lấy  phiếu và bỏ phiếu rõ ràng ở trong Nghị quyết, việc gì đi việc đó. Bỏ phiếu tín nhiệm, không tín nhiệm trong bỏ phiếu khác với tín nhiệm, không tin nhiệm ở trong lấy phiếu. Tôi cho rằng nếu liên hệ thì nó không hài hòa lắm, nhưng việc lấy phiếu tín nhiệm là lượt đi để chuẩn bị cho lượt về nếu anh thắng thì thôi, nếu không thì sang lượt về là bỏ phiếu tín nhiệm đối với anh theo quy định của Hiến pháp. Do vậy, tôi xin đề nghị là 2 mức.

Thành Nam

 

NỔI BẬT TRANG CHỦ