Đưa tủ sách phụ huynh vào lớp học
Thứ Tư, ngày 30/03/2016 - 21:00

(Tổ Quốc) - “Góp mt quyn sách đ con mình được đc nhiu quyển sách”là mt trong nhng hot đng ca Ngày sách Vit Nam được tổ chc tại các trường t 18 đến 23/4.

B Giáo dục và Đào to vừa có văn bản chỉ đạo các trường phát đng phong trào đc sách ti trường, ti gia đình, tổ chc các câu lc b đc sách vi các hot đng đa dng đồng thời huy động ph huynh quyên góp sách và xây dng t sách ph huynh đt ti lớp hc. Phong trào “Góp mt quyn sách đ con mình được đc nhiu quyển sách” là mt trong nhng hot đng ca Ngày sách Vit Nam được tổ chc rộng rãi trong cả nước vào tháng 4/ 2016.

Để khuyến khích việc đc sách ca hc sinh, B Giáo dc và Đào to yêu cầu các trường, các cơ s giáo dc phi đi mi phương pháp dy hc, đi mi kim tra đánh giá theo hướng phát huy tích cc, ch đng, sáng to, ham thích tìm tòi tư liu phc v hc tp ca hc sinh. Các giáo viên tập trung dạy cách hc và rèn luyn năng lc t hc, t cp nht kiến thc, to nền tng cho hc tp sut đi.

Mỗi trường s t chc Ngày hi đc sách theo tng ch đ, ngoài ra có th t chc các s kin nhm xây dng thói quen đc cho học sinh, sinh viên như Hi ch sách, thi tìm hiu v sách, thi kể chuyện, đóng kch theo sách, thi hùng bin gii thiu sách hay…

Trường cũng có th mi các nhà văn hóa, nhà văn, nhà thơ, các doanh nhân yêu sách đến gii thiu v sách, nói chuyn v sách… vi sinh viên.

B đ nghị, với các bc hc cao hơn như các trường đi hc, cao đng, phát động phong trào và t chc quyên góp, ủng hộ sách giúp xây dng t sách lp học các trường hc khu vc min núi, vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, B cũng yêu cu các trường m các lp giáo dc k năng, phương pháp đc, phương pháp thu thập và x lý thông tin cho hc sinh, sinh viên, phổ biến kinh nghim đc cho người dân ti trung tâm hc tp cộng đng.

Lâm Uyên (tổng hợp)

Từ khóa:

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm