• Đường dây nóng

    0243 9742817 - toasoan@toquoc.gov.vn

  • Liên hệ quảng cáo

    0968933869

Điện Biên: Đảm bảo hiệu quả các hoạt động văn hóa – văn nghệ Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Văn hoá 11/01/2019 09:56

(Tổ Quốc) - UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành văn bản số 70/UBND-KGVX về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa – văn nghệ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
Điện Biên: Đảm bảo hiệu quả các hoạt động văn hóa – văn nghệ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa/Nguồn: dulich.dienbien.gov.vn)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 41-CT/TW ngày 5/2/2015 của Ban Bí Thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 20/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội; Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội; văn bản số 5709-CV/BTGTW ngày 25/12/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc chỉ đạo hoạt động văn hóa – văn nghệ Xuân Kỷ Hợi năm 2019 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật lao động, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, tổ chức lễ hội, các quy định về thực hiện nếp sống văn minh; không tổ chức các lễ hội có hành vi phản cảm, các nghi lễ có tính bạo lực, mê tín dị đoan, cờ bạc, ăn xin…gây mất an ninh trật tự; không cấp phép tổ chức lễ hội có mục đích thương mại, trục lợi….Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân nội dung Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội; biểu dương các tổ chức, cá nhân gương mẫu thực hiện tốt các quy định về tổ chức lễ hội; kịp thời phê phán, lên án những hành vi vi phạm.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động lễ hội tại địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lễ hội; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về nguồn gốc, quy trình thực hành và giá trị của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân; …


Hằng Đinh

NỔI BẬT TRANG CHỦ