Tạ Huy Long trở thành họa sĩ chỉ vì… bị nhốt!
18:00
(Tổ Quốc) - Cơ duyên trở thành họa sĩ như thế nào, vẽ Lĩnh Nam chích quái bao lâu và tại sao minh họa của cuốn sách được in lên áo… là những chia sẻ của họa sĩ Tạ Huy Long
TIN MỚI NHẤT