Sẽ đơn giản hóa TTHC 13 lĩnh lực thuộc quản lý của Bộ VHTTDL
07:01
(Tổ Quốc) - Theo Nghị quyết số 78/NQ-CP của Chính phủ, một số thủ tục hành chính (TTHC)  thuộc 13 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ được đơn giản hóa
TIN MỚI NHẤT