Bổ sung kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung dự toán năm 2016 số tiền 199,009 tỷ đồng cho các Bộ, ngành, cơ quan từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách trung ương năm 2016 để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ.
Thứ Tư, ngày 26/10/2016 - 10:42
Bổ sung kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ - ảnh 1

Nguồn ngân sách nhà nước rất cần để thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ. (Ảnh minh họa: KT)

Việc quản lý, sử dụng số kinh phí được bổ sung trên thực hiện theo quy định hiện hành.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; thông báo cụ thể số kinh phí bổ sung cho các Bộ, ngành, cơ quan theo quy định.

Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hướng dẫn đơn vị quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung theo đúng quy định, bảo đảm hiệu quả, thiết thực.

 Chính phủ

 

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm