Cơ chế tài chính DA Cải thiện môi trường nước tỉnh Đồng Nai
26-08-2016 07:36
(Tổ Quốc) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đồng ý cơ chế tài chính đối với Dự án Cải thiện môi trường nước tỉnh Đồng Nai sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản.

Cụ thể, ngân sách Trung ương cấp phát 70% và cho tỉnh vay lại 30% vốn vay ODA nước ngoài; vốn đối ứng bố trí từ ngân sách tỉnh.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai trao đổi, thống nhất với Cơ quan Hợp tác quốc tế (JICA) Nhật Bản về tên gọi của dự án.

Chính phủ

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại