Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn
(Tổ Quốc) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) của tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Kạn vay vốn Quỹ Quốc tế về Phát triển nông nghiệp (IFAD).
Thứ Năm, ngày 18/08/2016 - 14:25
Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn  - ảnh 1Ảnh minh họa: chinh phu.vn

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) tỉnh Bắc Kạn với hạn mức vốn là 37,506 triệu USD, trong đó vốn ODA vay IFAD là 21,25 triệu USD, thực hiện từ 2017 - 2022. Dự án dự kiến được thực hiện tại 35 xã thuộc 4 huyện: Ba Bể (8 xã), Pác Nặm (10 xã), Ngân Sơn (8 xã), Na Rì (9 xã) và hỗ trợ phát triển chuỗi giá trị tại 2 xã thuộc huyện Bạch Thông.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hỗ trợ kinh doanh cho nông hộ (CSSP) thực hiện tại 35 xã thuộc 4 huyện của tỉnh Cao Bằng: Hà Quảng (11 xã), Thông Nông (6 xã), Nguyên Bình (10 xã) và Thạch An (8 xã) với hạn mức vốn 36,27 triệu USD, trong đó vốn ODA vay IFAD là 21,25 triệu USD.

Mục tiêu của các Dự án trên nhằm đóng góp vào quá trình giảm nghèo bền vững tại tỉnh Bắc Kạn và Cao Bằng. Các Dự án sẽ góp phần nâng cao thu nhập và giảm mức độ dễ bị tổn thương trước biến đổi khí hậu của hộ nghèo và cận nghèo tại các xã mục tiêu của Dự án một cách bền vững.

Kết quả chính mà các Dự án mang lại là tỉ lệ giảm nghèo tại các xã trong dự án cao hơn 20% so với mức trung bình của các xã không trong Dự án tại thời điểm Dự án kết thúc.

 

Theo Chính Phủ

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Đổi mã
Gửi Nhập lại
PTI

Từ khóa tìm kiếm

Từ khóa tìm kiếm