Dich giả Thúy Toàn: ‘Các bạn trẻ lo kiếm ăn, không mấy ai dịch sách’
11:15
Theo dịch giả khó khăn lớn nhất khi triển khai dự án văn học Việt Nga là thiếu người chuyển ngữ, bởi vậy nhiều bản dịch được đánh giá chưa nhuần nhuyễn
TIN MỚI NHẤT